For høyt og ruvende, mener bydelsutvalget

Slik presenterer arkitekten den nye studentbyen. FOTO: A-LAB ARKITEKTER

Nordberg studentby skal rives og bygges ny. Bra, mener lokalpolitikerne, som likevel synes planen til Studentsamskipnaden er i høyeste laget.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.02.2018 kl 18:56

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDBERG: Nordberg studentby i Sognsveien 102 består i dag av cirka 80 familieboliger. Bygningene er imidlertid gamle, og trenger betydelig opprustning for å fremstå moderne, mener Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). De har derfor lagt frem en utbyggingsplan, som innebærer å rive dagens bebyggelse og oppføre nye bygg.

4-6 etasjer

SiO har besluttet å bygge nye, og flere, familieboliger på ferdig regulert område i Kringsjå studentby som erstatning for boligene i Sognsveien 102. Dette åpner for en fortetting og økt utnyttelse av dagens tomt i Sognsveien 102, som er på nesten 16.000 kvadratmeter. Det er A-lab Arkitekter som har vunnet SiOs arkitektkonkurranse.

Forslaget innebærer en utnyttelse på 23.000-25.000 kvadratmeter (BRA), fordelt i bygninger med høyde på fire til seks etasjer. Det sier ikke noe om hvor mange studentleiligheter man ser for seg at den nye bebyggelsen skal inneholde. Tar man utgangspunkt i en gjennomsnittsstørrelse på nye boenheter på 50-60 kvadratmeter, vil ny bebyggelse ha plass til 4-500 nye enheter, anslår bydel Nordre Aker i sin saksfremstilling.

LES MER OM PLANENE: Vil rive og bygge helt nye studentboliger i Sognsveien

BU: Ruvende

Torsdag 8. februar behandlet bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker forslaget fra SiO, som enn så lenge er på oppstartsmøtenivå.

BU er i sin uttalelse positive til at Nordberg studentby moderniseres, og at utnyttelslsgraden på eiendommen økes. At familieboligene flyttes til Kringsjå, mener de er lurt, med tanke på trafikksikkerhet, og nærhet til skoler, barnehager, idrettsanlegg og lekeområder.

De konkrete planene i Sognsveien 102 er de imidlertid mer skeptiske til.

Bydelsutvalget mener utnyttelsesgraden er for høy. Planområdet ligger på en kolle og bygg på opptil 6 etasjer vil sannsynligvis fremstå som «brutalt ruvende» i et omkringliggende miljø av kolonihytter, småhus og verneverdige bygg. BU ønsker derfor en mer skånsom utbygging, som i større grad «snakker med omgivelsene».

Se bildet større

BU frykter nybyggene blir for ruvende mot omkringliggende lavbebyggelse, og Sognsveien. FOTO: A-LAB ARKITEKTER

BU ber også om at siktilinjer øst/vest ivaretas av hensyn til beboere rundt, og at man gjennom utformingen av byggene bør unngå lage en massiv «mur» mot Sognsveien og nabohusene i øst. Det bør vurderes om dagens bebyggelsesstruktur med terrengtilpassede hus kan ivaretas, foreslår BU.

BU ber også om at eksisterende trær i området mot kolonihagen må bevares for å sikre en naturlig skjerming mellom eiendommene.

LES OGSÅ: Har vedtatt studentboliger på 5 til 12 etasjer i Blindernveien

SiO: Følger topografien

I en tidligere uttalelse har eiendomsdirektøren i SiO, Trond Bakke, kommentert nybyggenes plassering. Han sier:

– A-labs vinnerforslag gir god utnyttelse av tomten, og spiller samtidig godt sammen med topografi og vegetasjon. Forslaget harmonerer med småhusbebyggelsen i området ved siden av. Det bevarer også de fleste trærne på tomten fordi hovedvekten av bebyggelsen er plassert der eksisterende bygg ligger.

Nordre Aker Budstikke har fremlagt BU-vedtaket for SiO, og i en e-post skriver Trond Bakke:

– Vi er nå så tidlig i prosessen at vi ikke ønsker å kommentere de ulike synpunktene utover at alle meninger vil bli vurdert i forbindelse med prosessen fram til vi fremmer et konkret forslag. Det vi har vist til nå er vinnerutkastet i en arkitektkonkurranse og vi har bedt om et oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten.(PBE)

Han skriver at dette møtet trolig vil bli avholdt en gang i mars. Oppstarten av planarbeidet vil vil bli annonserti dagspressen, og i nabovarsel.

– I tillegg vil vi arrangere et åpent informasjonsmøte der våre planer vil bli presentert. Vi håper på god dialog med alle interesserte om prosjektet. Jeg vil også oppfordre alle interesserte til å følge med i prosessen gjennom Plan- og bygningsetatens nettsider, skriver Bakke.

2019

Byggingen på Nordberg vil tidligst starte i 2019. Studentfamilier som bor i Sognsveien 102 på dette tidspunktet vil automatisk ha rett til å videreføre sine leiekontrakter i familieboliger på Kringsjå, opplyser SiO.

LES OGSÅ:

Ble møtt av nedtråkkede skiløyper: – Jeg ble faktisk ganske lei meg!

Den stakkars elgen vandret i hager. Her endte den sine dager

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse