- Fordel som fleksibel skolestarter

- Fordel å være fleksibel skolestarter, sier rektor Dag Ulvin ved Maridalen skole.

Maridalen skole har vært pilot for fleksible skolestartere, og ifølge rektor Dag Ulvin kan det være en fordel å starte skolen på forskudd i vårsemesteret.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.12.2007 kl 12:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Maridalen: Bystyret har vedtatt at alle Oslo-barn skal tilbys fleksibel skolestart fra januar 2008. Det betyr at barnet det året det fyller 6, kan "tyvstarte" i løpet av vårsemesteret.

Prøveordning

Den fleksible skolestarten kommer i tillegg til de obligatoriske årene fra 1. - 10. klasse. Fire skoler ble plukket ut i Oslo til å prøve ordningen. Maridalen er en av testskolene, og har prøvd ut fleksibel skolestart siden 2003/2004. Rektor ved skolen Dag Ulvin er godt fornøyd med den nye ordningen.

- Tilsammen har det vært rundt 10 - 15 barn som har benyttet seg av tilbudet. Vår erfaring er at det stort sett har vært en god løsning for alle barna, sier Ulvin, som mener det kan være en stor fordel å starte skolen "på forskudd".

- Som fleksibel skolestarter begynner eleven som enkeltindivid i vårsemesteret, og ikke som en del av en helt ny skoleklasse på høsten. Det gir ikke minst en mulighet for læreren å bli enda bedre, og raskere, kjent med eleven. Og således enda bedre tilpasse undervisningen, sier Ulvin.

Spesialkompetanse

De fire pilotskolene har alle en form for spesialkompetanse. Siden Maridalen er en relativt liten barneskole, har den allerede i flere år blandet elever på forskjellige nivåer, fra flere trinn i samme gruppe. Dette er en kompetanse som er viktig å tilby fleksible skolestartere.

- Aldersblandede grupper blir mer og mer vanlig ved mange skoler, og gjelder særlig barn på 1. og 2. trinn. Det er stort modningsspenn blant barna i småtrinnene, og de sammensatte aldersgruppene gjør det mer åpent for tilpasset undervisning for den enkelte elev, og også for den fleksible skolestarteren, sier Ulvin.

Info på innskrivingsdagen

På innskrivningsdagen i løpet av høsten, informerer skolene foreldrene om muligheten til fleksibel skolestart for barna, og at de ikke trenger å vente i ett helt år.

- Det er nok litt forskjellig rundt på skolene med hensyn til søknadsfrister og lignende. Men vi har praksis på at foreldrene innen utgangen av året gir beskjed dersom de ønsker at barna skal starte tidligere. Så innkaller skolen til informasjonsmøte mellom rektor, sosiallærer og foreldrene. Men det er foreldrene som alene bestemmer om barnet skal starte tidligere eller ikke, sier Ulvin.

Annen praksis er også at skolene og barnehagene, mens ungene fortsatt går i barnehagene, samarbeider om eventuelle fleksible skolestartere. Da etter initiativ fra foreldrene.

- Vi har informert barnehagene om ordningen, men ikke gått inn i noe aktiv samarbeid, sier Ulvin.

Leser i første

- Ellers går det rykter om at alle barna på Maridalen kan lese når de går ut av førsteklasse?

- Det er nok et høyt nivå på leseferdighetene i småtrinnene. Vi har i flere år, og lenge før kunnskapsløftet satt fokus på leseopplæring fra første klasse, startet leseopplæring umiddelbart i første klasse. Det blir det resultater av, sier rektoren.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse