Foreldre ringer bydelen hver dag

– Så lenge ikke bydelen har full kontroll på opptaket, blir søskenprioritering mellom private og kommunale plasser vanskelig, sier førstekonsulent Lise Nordbryhn.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: Førstekonsulent Lise Nordbryhn ved Nordre Aker bydels barnehagekontor bekrefter at det ikke er noen automatikk i søskenprioritering mellom private og kommunale barnehager.

– Nei - en familie som har ett barn i privat og ett barn i kommunal, og ønsker å "samle" barna i en felles barnehage, må søke plass i barnehagekøen på lik linje med alle andre, sier Nordbryhn.

Hun forteller at dersom en familie har fått plasser til sine barn i ulike kommunale barnehager, gis det overflyttingsprioritet til barnehage hvor søsken allerede har plass.

– Mange private barnehager gir prioritet - ut fra opptakskriteriene til den enkelte barnehage - til søsken til barn som allerede har plass i barnehagen, sier Nordbryhn

Hun forstår at mange kunne ønske seg felles barnehage for alle familiens barn, og forteller at bydelen daglig mottar henvendelser fra foreldre som ønsker å bytte barnehager.

– Det er en generell feiloppfatning at bydelen har full kontroll også på de private barnehagene. Selv om bydelen koordinerer fellesopptaket, betyr ikke det at den bestemmer hvilke barn som skal inn i de forskjellige private barnehagene. Det bestemmer de private selv. Og så lenge systemet fungerer slik, blir felles søskenprioritering mellom de private og kommunale barnehagene vanskelig å få til, sier Nordbryhn.

– Kriteriene for å få plass i barnehagene er ganske så forskjellige mellom de kommunale og private, og også de private barnehagene seg imellom. Men føler man seg forbigått i køen til de private barnehagene - eller i de kommunale - har man full adgang til å klage til bydelen som følger opp klagesakene, sier Nordbryhn.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse