Skolebehovsplanen: Foreldreaksjonen: - Klokt og nødvendig

– Både nødvendig og klokt, sier Grefsen FAU-leder og med i Foreldreaksjonen, Erik Skei, om Utdanningsetatens ny-skoleforslag i Nordre Aker.

- Grefsen vgs. som ny ungdomsskole og i tillegg ny barne- og ungdomsskole vest i bydelen er helt i tråd med det Foreldreaksjonen har foreslått, sier Erik Skei.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.06.2009 kl 12:42

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: - Det virker både klokt og nødvendig å foreslå to nye skoler i bydelen. Dersom det vedtas en ren ungdomsskole på Grefsen og en barne- og ungdomsskole lenger vest i bydelen, er det helt i tråd med det vi har foreslått, sier en fornøyd leder av Grefsen FAU og med i Foreldreaksjonen, Erik Skei.

LES OGSÅ: Ja til Grefsen som ungdomsskole

- Det er viktig å bygge barne- og ungdomsskoler der elevene bor. Nettopp derfor er Grefsen videregående som ungdomsskole en god plassering. Det er likevel betenkelige sider ved å starte drift i dagens bygg. Skolen nedlegges som videregående ikke minst grunnet dårlig innemiljø og behov for totalrehabilitering. Derfor må man ikke igangsette drift før man har vurdert grundig at elevene får et tilfredsstillende skoletilbud fra første dag.

Ullevål og Tåsen- Også når det gjelder den nye barne- og ungdomsskolen, er et godt skoletomtevalg en nøkkel. Foreldreaksjonen har ment at behovet er mest prekært i Ullevål skolekrets, dernest for Tåsen, selv om det er kapasitetsmangel flere steder. Utdanningsetaten ønsker ikke å bygge ut Ullevål permanent nå. Men vi er glade for at prosjekteringen av Ullevålsalleen fortsetter. Det kan absolutt skje endringer underveis som gjør at Ullevålsalleen likevel blir aktuell. Ullevål FAU har sterkt gått inn for dette og er skuffet over at dette ikke er foreslått i planen. Og krisen er jo allerede fra neste høst - 2010. Så noe må uansett skje raskt, sier Skei, som er bekymret for at mange barn nå må gå på skoler som er under utbygging/rehabilitering.

Ta hensyn!

- Det er ihvertfall veldig viktig at det i byggeprosjektene og planleggingen av disse, tas hensyn utover det vanlige til barna, understreker Skei.

Foreldreaksjonen understreker også at de fortsatt vil jobbe for å få permanente løsninger på Engebråten og Nordberg - istedet for «permanent» brakkeløsninger.

LES OGSÅ: - Skolesituasjonen er ekstraordinær

God dialog- Utdanningsetaten skal uansett ha ros for å ha vært villige til å gå i dialog med oss i FAU-ene. Det må vi bygge videre på! avslutter Skei.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse