Foreløpig naboseier

Foreløpig naboseier

Egil Ihlen håper planene om blokker ved Rønningen Folkehøyskole skrinlegges for godt.

Reguleringsplanen for Rønningen Folkehøyskole er lagt på is – og mange av naboene kan i denne omgang puste lettet ut.

Tekst:

Publisert:

Kjelsås: For en tid tilbake vurderte KFUM som eier av Rønningen Folkehøyskole i Myrerskogveien 54 på Kjelsås, å bygge leilighetsblokker på tomten. Arcasa Arkitekter utarbeidet forslag til en reguleringsplan, som møtte sterk motstand fra naboene.

Nå er hele reguleringsplanen lagt på is. I brev fra august i år fra Byrådsavdelingen for byutvikling til Plan- og bygningsetaten bekrefter Byrådsavdelingen at KFUM har bedt om at saksbehandlingen av reguleringsforslaget blir utsatt. Og ifølge Byrådsavdelingen ligger saken nå i bero inntil videre.

Naboene i Myrerskogveien har hele tiden vært svært skeptiske til utbyggingen av blokkene. De har protestert mot byggingen av blokker i et etablert villastrøk og konsekvenser som nedbygging av skolen og Maridalen turisthotell. Bydelsutvalgsleder i Nordre Aker, Egil Ihlen, er glad for at planene foreløpig er lagt på hylla.

- Jeg er fornøyd. Jeg vet ikke om noen naboer som har sett positivt på dette. Prosjektet ville gjort ubotelig skade i nærmiljøet, sier han.

Ihlen peker på flere utfordringer i forbindelse med bygging av blokkene. Blant annet at Kjelsås skole allerede har kapasitetsproblemer, men også at utkjørselen fra blokkene som er planlagt, utgjør en risiko for skolebarna i området.

- Utkjørselen ender ut i Myrerskogveien i en bakke som er veldig uoversiktelig. Dette er skolevei for mange barn i området.

BU-lederen håper nå at utbyggingsprosjektet med dette avvskrives helt.

- Vi vet jo ikke om saken kommer opp igjen, men jeg vil tro at når de velger å ikke gjøre det nå, er det mindre sjanse for at det skjer senere.

Det har ikke lyktes avisen å komme i kontakt med advokat Jens Einar Westly, som representant for utbygger, for ytterligere kommentarer om saken.

Annonse
Annonse
Se bildet større

Naboer kan foreløpig puste lettet ut.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!