Foreløpig naboseier

Egil Ihlen håper planene om blokker ved Rønningen Folkehøyskole skrinlegges for godt.

Reguleringsplanen for Rønningen Folkehøyskole er lagt på is – og mange av naboene kan i denne omgang puste lettet ut.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Naboer kan foreløpig puste lettet ut.

Kjelsås: For en tid tilbake vurderte KFUM som eier av Rønningen Folkehøyskole i Myrerskogveien 54 på Kjelsås, å bygge leilighetsblokker på tomten. Arcasa Arkitekter utarbeidet forslag til en reguleringsplan, som møtte sterk motstand fra naboene.

Nå er hele reguleringsplanen lagt på is. I brev fra august i år fra Byrådsavdelingen for byutvikling til Plan- og bygningsetaten bekrefter Byrådsavdelingen at KFUM har bedt om at saksbehandlingen av reguleringsforslaget blir utsatt. Og ifølge Byrådsavdelingen ligger saken nå i bero inntil videre.

Naboene i Myrerskogveien har hele tiden vært svært skeptiske til utbyggingen av blokkene. De har protestert mot byggingen av blokker i et etablert villastrøk og konsekvenser som nedbygging av skolen og Maridalen turisthotell. Bydelsutvalgsleder i Nordre Aker, Egil Ihlen, er glad for at planene foreløpig er lagt på hylla.

- Jeg er fornøyd. Jeg vet ikke om noen naboer som har sett positivt på dette. Prosjektet ville gjort ubotelig skade i nærmiljøet, sier han.

Ihlen peker på flere utfordringer i forbindelse med bygging av blokkene. Blant annet at Kjelsås skole allerede har kapasitetsproblemer, men også at utkjørselen fra blokkene som er planlagt, utgjør en risiko for skolebarna i området.

- Utkjørselen ender ut i Myrerskogveien i en bakke som er veldig uoversiktelig. Dette er skolevei for mange barn i området.

BU-lederen håper nå at utbyggingsprosjektet med dette avvskrives helt.

- Vi vet jo ikke om saken kommer opp igjen, men jeg vil tro at når de velger å ikke gjøre det nå, er det mindre sjanse for at det skjer senere.

Det har ikke lyktes avisen å komme i kontakt med advokat Jens Einar Westly, som representant for utbygger, for ytterligere kommentarer om saken.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse