Foreslår flere sykkeltraseer

Friluftsetaten vil legge frem flere alternative sykkeltraseer til Sinober.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
– Ikke bare fra Snippen slik bystyret har vedtatt, sier seksjonsleder Bjørn Samuelsen.

Før sommeren vedtok Bystyret at Byrådet skal utrede mulig sykkelvei fra Snippen til Sinober.

Flere alternativer

- Byrådet vil igjen be Friluftsetaten utarbeide et endelig forslag. Etaten vil nok innarbeide flere alternative sykkelruter til Sinober. Etatens arbeid med bedre fremkommelighet til Sinober startet allerede i våres, blant annet i samarbeid med grunneiere, Oslo og Omegn Friluftsråd og Lillomarkas Venner. Andre interessante løsninger kan være sykkelvei fra Lilloseter om Sinober og til Burås ved Movatn, sier seksjonsleder i Friluftsetaten, Bjørn Samuelsen.

- I utgangspunktet er det mer myr og ulendt terreng fra Snippen til Sinober, i forhold til fra Lilloseter og Burås.

Bedrer skiløypa

- Det er viktig at man kan kombinere en sykkelvei med mulighetene for bedre forhold for preparering av skiløype på vinteren - særlig gjennom vintre med lite snø.

- Etter høring vil etatens forslag bli behandlet i Byrådet. Endelig behandling er i Bystyret, som eventuelt også må bevilge penger til prosjektet, sier Samuelsen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse