Foreslår nasjonalpark i Oslos del av Østmarka

På ski: De var ikke mange, men noen fikk seg søndag sesongens første skitur i Østmarka. Og med nydelig sol ble det en trivelig opp- levelse. For dem som ikke hadde forberedt seg til skitur, ble det like bra til fots. FOTO: Foto: Arne Vidar Jenssen

Østmarkas Venner ber miljøvernminister Tine Sundtoft (H) om å starte utredning av en nasjonalpark i Oslo kommunes del av Østmarka.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.11.2013 kl 09:28

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

ØSTMARKA: Oppfordringen kommer i et brev til Miljøverndepartementet etter at Oslos nabokommuner Ski, Enebakk, Rælingen og Lørenskog tidligere i år ga negative reaksjoner på et initiativ fra Oslo kommune om å etablere en nasjonalpark i de indre delene av Østmarka.

Les også: - Friområdet har blitt et toalett

«Oslo og Akershus har i Østmarka sin siste og eneste sjanse til å få en nasjonalpark», skriver Østmarkas Venner i brevet til miljøvernministeren. Foreningen påpeker at en nasjonalpark i dette området øst for Oslo vil dekke mangelen på vernet skog i de lavereliggende høyproduktive skogområdene i Sørøst-Norge.

Les også: Her er ulvevalpene i Østmarka

Motvillige nabokommuner

Forslaget som nå foreligger fra Østmarkas Venner, innebærer at en eventuell nasjonalpark får et areal på cirka 24 kvadratkilometer. Dette er bare omtrent halvparten av arealet i det forslaget foreningen opprinnelig fremmet i mai 2012, og som nabokommunene har avvist. Oslo bystyre vedtok i mars i år å gi byrådet fullmakt til «å fremme en sak for statlige myndigheter med en bredest mulig forankring om en nasjonalpark i Østmarka».

I tillegg til Oslo kommunes eiendom berørte det opprinnelige forslaget også private og kommunale skogeiendommer i de fire nabokommunene i Akershus.

Østmarkas Venner mener det kan opprettes en nasjonalpark selv om arealet er halvert til bare 24 kvadratkilometer. Her argumenteres det med at Gutulia nasjonalpark i Hedmark har omtrent denne størrelsen.

Markagrensen under press

Forslaget blir også begrunnet med at «markagrensen er under press» og at markaloven ikke sikrer naturverdiene godt nok mot inngrep. Videre blir det argumentert med at status som nasjonalpark vil sikre at «det unike, til dels villmarkspregete skoglandskapet som ennå finnes i hjertet av Østmarka», blir tatt vare på for kommende generasjoner.

Østmarkas Venner gjør oppmerksom på at forslaget om nasjonalpark har støtte fra en lang rekke nasjonale og lokale naturvern- og friluftsorganisasjoner.

(©NTB)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse