Føringer for økt budsjettramme

Men Mona Taasen mener i likhet med BU-leder Egil Ihlen at pengene ikke er frie midler.

Budsjettforslaget gir bydelen flere millioner. – Den økte budsjettrammen på rundt 10 millioner betyr ingen økning av bydelens driftsbudsjett, mener BU-leder Egil Ihlen (H).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.10.2007 kl 13:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

- Rammeøkningen vil ikke ha noen betydning for driftsbudsjettet til bydelen, sier BU-leder Egil Ihlen (H).
Foto: Kristin Tufte Haga

I forrige uke hadde Aftenposten Aften oppslag om at bydelene i vest i henhold til Byrådets budsjettforslag til sammen får 60 millioner mer – og hele 12.7 millioner ekstra til Nordre Aker (totalramme 731 millioner).

Føringer

Men i følge BU-leder Egil Ihlen er "ekstrabeløpet" lavere. I tillegg til at byrådet allerede har gitt føringer for hva rammeøkningen skal brukes til.

- Den økte budsjettrammen er på rundt 10 millioner. Etter en rask gjennomgang av de ønsker som er knyttet opp til denne økningen fra byrådets side, med fokus på eldreomsorg, ser jeg ikke at dette betyr noen økning av bydelens driftsbudsjett, sier han.

Bydelsdirektør Mona Taasen gleder seg over et budsjettforslag som betyr noe mer romslighet, og forteller at det ble feiret med kake da forslaget om den økte budsjettrammen ble kjent.

- Men likevel gir "ekstramillionene" etter det jeg kan se ikke mer enn et bra utgangspunkt for et nytt bydelsutvalg, sier Taasen, som i likhet med BU-leder Egil Ihlen understreker at pengene ikke er frie midler.

- Som Ihlen nevner er det gitt føringer av Byrådet for hvordan de ekstra pengene skal disponeres. Det betyr at den økte budsjettrammen ikke kan ses på som frie midler, sier bydelsdirektøren.

Sparekniv?

- Men en økning av budsjettrammen er selvsagt gledelig. Vi har vært gjennom tøffere tider tidligere, og bydelen trenger muligens ikke å dra frem noen sparekniv for det kommende året, sier Taasen.

Bystyret skal vedta endelig budsjett i desember.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse