Fornøyde med barnehagen

Foto: Kristin T. Haga

Nordre Aker-folk er veldig fornøyde med barnehagene. – Vi scorer høyt i brukerundersøkelsen, sier barnehagesjef Preben Winger.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.06.2008 kl 14:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Glade unger på tur – fra Myrertoppen Barnehage på Kjelsås. Foto: Anders Wesnes

NORDRE AKER: Som i fjor, har bydelen foretatt en brukerundersøkelse i alle Bydel Nordre Akers barnehager, kommunale og private. Svarprosenten er høy – nesten 70% – noe barnehagesjef Preben Winger er godt fornøyd med.

Tilfredse foreldre

– Det er en mye høyere svarprosenten enn for andre brukerundersøkelser i bydelens tilbud. Selvsagt er det gledelig at foreldre er veldig fornøyd med barnehagene. Resultatene for i fjor var også bra, og årets test kvalitetssikrer at foreldrene virkelig er tilfreds med barnehagene, forteller Winger, og legger til at generelt i Norge er folk stort sett veldig fornøyd med barnehagene.

Det er generelt høy score på alle de forskjellige områdene undersøkelsen har tatt opp, blant annet trivsel, respektfull behandling, fysisk miljø, og informasjon. På en skala fra 1-6, scorer barnehagene pluss/minus 5 for alle temaene, og studentbarnehagene til Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) ligger også litt over snittet, i forhold til de andre.

Brukermedvirkning

– Et område som kan jobbes mer med, er brukermedvirkning, som scoret noe lavere, og slike undersøkelser er jo også ment som et arbeidsdokument for barnehagenes videre satsning, sier Winger.

I forrige bydelsutvalgsmøte (BU) tok også Ivar Christiansen (Ap) opp Samarbeidsutvalgenes (SU) rolle i barnehagene. Han hadde mottatt tilbakemeldinger på at det hersker tvil om hva det egentlig innebærer å være med i et SU, og at ikke alle SUer i bydelens barnehager fungerer.

– Hver barnehage skal i henhold til loven ha et SU som er oppe og går. Det skal bestå av eiere, ansatte og foreldre. Bydelen har tilsyn med alle Nordre Akers barnehager, og skal også påse at SUene er på plass. Vi vil nå ta en gjennomgang på alle barnehagene, og gjøre opp status i forhold til problemstillingen, sier Preben Winger, som ellers kan fortelle at etter hovedopptaket står 157 barn fortsatt på venteliste for barnehageplass.

Riktig vei– Det positive er at sammenliknet med i fjor på samme tid, så er tallet 50 færre unger på lista, så vi går i riktig retning. Likevel er vi ikke fornøyde før alle har fått plass. Det som skjer fremover nå, er fortløpende opptak. Erfaring er at det er mye bevegelse blant folk i juni, juli og augustmåned. Noe som kan bety at tallet per 1. september, blir enda lavere når alle ungene har tatt i bruk de forskjellige plassene. I tillegg fortsetter vi å "rydde" plass i de kommunale barnehagene, slik at det kan bli rom for flere plasser, sier Winger, og legger til at hvis noen kjøper Tusseladden, så åpner det for tre nye avdelinger, siden "eks"-Tusseladdbarn skal begynne i barnehagen på Kjelsås skole.

Utsatte prosjekter

Ellers har bydelen flere prosjekter på gang, men enkelte har stoppet litt opp.

– For eksempel har utbyggingen av Nordberg barnehage blitt ett av de prosjektene som har blitt utsatt. Mye av årsaken til det, henger sammen med finansiering av nytt bygg i gammel barnehage. Men det arbeides med å finne løsninger, og bydelen er i tett kontakt med Omsorgsbygg Oslo KF i så måte, sie Winger.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse