Første spadetak for «et spesielt bra boområde!»

Første spadetak - fra venstre: Obos, ved konserndirektør Daniel Kjørberg Siraj, adm. dir. Mathis Grimstad i StorOslo Eiendom, leder av bystyrets byutviklingskomite, Victoria Evensen (Ap) og fra Veidekke, distriktssjef, Anders W. Haugen. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Nå starter bygging av leilighetene, og byggherrene klager ikke på labert boligmarked.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.02.2018 kl 11:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

BREKKE: Frysjaparken, heter prosjektet til Obos og Stor-Oslo Eiendom AS, og hvor det på tomta torsdag ble rullet ut rød løper og satt frem høye glass. Nå starter byggingen av 154 nye leiligheter.

LES OGSÅ: Nå starter planarbeidet med ny skole på Frysja

Fornøyde med salget

– Salget er bra, men forventet. Det er viktig å skille mellom gode og dårlige prosjekter, samt skille nybolig vs. bruktbolig. For gode prosjekter som Frysjaparken, har interessen vært vedvarende god fra start, forteller prosjektleder fra Stor-Oslo Eiendom AS, Petter Bay Braathen.

Se bildet større

Frysjaparken, her midt i bildet. Tomtene både overfor, og nedenfor Frysjaveien, er også med i planområdet. FOTO: A-lab Arkitekter / Oxivisuals (illustrasjon)

Han fortsetter:

– – Vi solgte fem leiligheter forrige uke. Det betyr at vi har solgt 45 og 13 på henholdsvis salgstrinn en og to. Så vi er positive. Det er 154 leiligheter i borettslaget som nå bygges. Det er 80 og 74 på to salgstrinn, en leilighet er holdt tilbake for salg.

Braathen forteller også om det første feltet, som er stiftet som borettslag.

– Hovedsakelig fordi vi ønsker å etablere et godt bomiljø og nabolag fra starten av, som også merkes på interessenter og kjøpere, at de er langsiktige. Men viktigst og totalt sett: Frysja et spesielt bra boområde. Men vi er positive for det generelle boligmarkedet i 2018. Vi spår en stabilisering og sunn vekst fra og med sommeren, tror Braathen.

Se bildet større

Igangsettelsetillatelse ble gitt fra Plan- og bygningsetaten onsdag, nå kan det bygges på tomta i Frysjaveien. Fra venstre: Obos, ved konserndirektør Daniel Kjørberg Siraj, adm. dir. Mathis Grimstad i StorOslo Eiendom, leder av bystyrets byutviklingskomite, Victoria Evensen (Ap) og fra Veidekke, distriktssjef, Anders W. Haugen. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Trafikk og kollektivt

Leder av bystyrets byutviklingskomite, Victoria Evensen (Ap) er på plass under markeringen torsdag.

– Dette har vært en viktig sak for oss, det er første steg i transformeringen av Frysjaområdet. Og det har vært en god utvikling på prosjektet, også med en god VPOR-behandling, sier til hun Nordre Aker Budstikke.

En VPOR er en veiledende plan for offentlig rom. Men mange er bekymret for trafikkløsningene, i forbindelse med de store utbyggingene som nå kommer til å skje langs Frysjaveien.

– Det ble sikret viktige tilleggsforslag til reguleringsplanen, når det gjelder trafikk og kollektivt. Blant annet sikre at tilstrekkelig kollektivtilbud er på plass når første byggetrinn er innflyttingsklart. I tillegg blir det vurdert å eventuelt ta ned parkeringsdekningen, når første byggetrinn er innflyttingsklart, og man vet mer om den reelle etterspørselen etter plasser og om det fremtidige kollektivtilbudet, forteller Evensen fra reguleringsplanen.

Flertallsmerknadene

Evensen trekker også frem flertallsmerknadene til saken, som kan regnes som egne vedtak, ifølge lederen av byutviklingskomiteen:

Komiteens flertall, medlemmene fra A og MDG...vil understreke at Frysjaområdet i seg selv er relativt godt betjent med bussruter, med holdeplasser i Maridalsveien, Kjelsåsveien og i Frysjaveien, men reisetid med buss til sentrum er ca. 30 minutter. Disse medlemmer vil også vise til notatet «Bærekraftig mobilitet», som viser at det er potensial/muligheter for grep for å bedre kollektivtilbudet. Det er mulig å justere et bussbasert kollektivtilbud etter økning i kundegrunnlaget.

Disse medlemmer mener også at nærheten til Kjelsås togstasjon, med kort reisetid til Oslo-S, er et positivt faktum, selv om det ikke er/blir så hyppige avganger som f.eks. på Storo og Nydalen T-banestasjon. Disse medlemmer vil samtidig påpeke at utviklingen av området vil gjøre at tungtrafikken langt på vei forsvinner, noe som vil være en forbedring av trafikksituasjonen. Samtidig har disse medlemmer merket seg den lokale bekymringen for trafikkutvikling og kollektivtrafikktilbudet i Frysja-området og fremmer derfor forslag om at byrådet skal sikre at tilstrekkelig kollektivtilbud er på plass når første byggetrinn er innflyttingsklart.

Evensen fortsetter:

– Jeg er sikker på at vi får det til, med trafikken. Utviklingen er grønn, men selvsagt skal det være lov å ha bil også!

God dialog og samarbeid

Administrerende direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom takket også Rådhuset for god dialog underveis. Det er hele seks år siden de startet på prosjektet, og nå kan de feire at de har fått igangsettelse fra kommunen, dagen før. Både Grimstad og konserndirektør i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, takket for det gode samarbeidet, og er sikre på at entreprenør Veidekke leverer god kvalitet.

Så var det bare å stikke spaden i jorda!

Se bildet større

Den store tomta i Frysjaveien, hvor det etterhvert skal flytte inn mange mennesker. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Transformeringen

Bystyret vedtok 21. juni 2017 å omregulere Frysjaveien 40, 42 og Kjelsåsveien 172 – Frysjaparken – fra industri til boligbebyggelse, forretning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, barnehage, torg og park.

Frysjaparken er første del i transformeringen i det gamle industriområdet på Brekke. Det er Stor-Oslo Eiendom og Obos som står bak Frysjaparken. Hele industriområdet er i kommuneplanen utpekt som et utviklingsområde med høy utnyttelse.

890 boliger

Bystyret vedtok byrådets innstilling til utbygging, alternativ 3. Planen legger til rette for transformasjon av området fra næring til bymessig boligbebyggelse med cirka 890 boliger i 2 til 8 etasjer, barnehage og forretninger langs deler av Frysjaveien.

Alternativ 3 gir høyere utyttelse enn det Plan- og bygningsetaten anbefalte, men er noe redusert i forhold til det opprinnelige forslaget fra utbygger.

Det skal etableres torg og parker rundt bebyggelsen. Frysjaveien skal oppgraderes med tilrettelegging for sykkel og til strøksgate. Bystyrets vedtak inneholder punkter om kollektivtilbudet.

LES OGSÅ:

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse