ANNONSE
Annonse

Førstegangsforeldre får tettere oppfølging og hjemmebesøk

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen i Nordre Aker, foran bydelsadministrasjonen, og helsestasjonen, i Nydalsveien 21. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bydelene Nordre Aker og Østensjø skal delta i et innovativt hjemmebesøksprogram for nye familier: fra svangerskap til barnet er to år. – Da muligheten bød seg kastet vi oss på, sier bydelsdirektøren i Nordre Aker.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 04.10.2016 kl 09:55

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Bakgrunnen er de gode erfaringene med prosjektet «Nye mødre» i Bydel Stovner, som nå blir permanent og får navnet «Nye familier».

Tiltaket er en del av byrådets ønske om å styrke oppfølgingen av førstegangsforeldre og gi de yngste barna bedre vern gjennom et eget hjemmebesøksprogram – fra svangerskap til toårsalder. I Bydel Stovner takket hele 83 prosent ja til hjemmebesøk fra helsestasjonen.

Ordningen trappes opp med 8 millioner og fire nye bydeler i 2017. Det kommer frem i byrådets forslag til oslobudsjet, som ble lagt frem forrige uke. Bydelene Nordre Aker og Østensjø fikk midler i revidert budsjett og er i gang allerede nå i høst.

– Vi ønsker å rette oss mot hele familien. Neste år utvider vi programmet til hele syv bydeler, sier byråd Inga Marte Thorkildsen (SV), i en pressemelding.

Styrker arbeidet for de yngste barna

– Da muligheten bød seg for oss til å bli med på satsingen «Nye familier» kastet vi oss på, sier Øyvind Henriksen, som er bydelsdirektør i Nordre Aker, til Nordre Aker Budstikke.

Dette blir en av flere satsinger bydelen har for å styrke arbeidet rundt de yngste barna.

Både Nordre Aker og Østensjø deltar også som piloter i det tverrsektorielle utviklingsarbeidet «Barnehjernevernet», der målet er tidlig og felles innsats gjennom systematisk samarbeid for å gi bedre hjelp og beskyttelse til de yngste barna, i alderen 0-6 år.

– I høst gjennomfører vi i tillegg en massiv skolering av våre ansatte i kunnskap om vold, traumer, selvmord og selvskading. 150 ansatte fra alle tjenestene våre deltar i kompetansehevingen. Disse tre satsingene vil bidra til at barn i Nordre Aker får en enda tryggere og bedre start på livet, sier Henriksen.

Trygge oppvekstvilkår

– Trygge oppvekstsvilkår for barn er avgjørende for folkehelsa, sier Inga Marte Thorkildsen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Trygge oppvekstsvilkår for barn er avgjørende for folkehelsa. Det er også viktig for at flere barn skal klare seg godt på skolen og for å redusere forskjellene i Oslo, påpeker byråd Thokildsen.

– Hjemmebesøk virker, det vet vi. Jeg er helt sikker på at det vi gjør nå vil forebygge en rekke barnevernssaker i Oslo og gi mange flere familier mulighet til å klare seg selv, sier hun, og fortsetter:

– Den tidlige fasen i barns liv legger et mye større grunnlag for helse, utvikling og skolegang enn vi har trodd tidligere. Mange familier trenger langt bedre oppfølging og hjelp enn de har fått til nå. Med den kunnskapen vi sitter på i dag om sammenhengen mellom trygg oppvekst og god helse, må vi bare komme i gang.

LES OGSÅ: Populært tilbud: Her står barna i kø fra de blir født

Disse tre satsingene vil bidra til at barn i Nordre Aker får en enda tryggere og bedre start på livet

Helsestasjonen som ressurs

De lokale helsestasjonene blir en viktig ressurs i «Nye familier»-programmet. Gjennom å tilby alle førstegangsforeldre tettere oppfølging, kan familien selv definere sine behov for støtte gjennom et tett samarbeid med sin helsesøster.

Det er avgjørende å komme tidligst mulig inn for å fange opp enkeltfamiliers behov, for deretter å hjelpe og støtte de som trenger det over lang tid, mener byråden. Programmet er universelt, men ikke alle vil ha behov for like mye hjelp.

I tillegg til «Nye familier» skal et annet hjemmebesøksprogram kalt «Nurse – Family Partnership Programme» prøves ut i to bydeler. Dermed får i alt ni bydeler utvidet hjemmebesøksordninger neste år.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse