Forsterket busstilbud

Nina Valle: Lederen av eldrerådet i Nordre Aker jobber med å forsterke kollektivtilbudet i bydelen.

Nordre Aker bydelsutvalg støtter forslag fra Eldrerådet om et ringbuss-system i bydelen. AS Oslo Sporveier har allerede besluttet en ny bussrute.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.01.2006 kl 12:42

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Ny rute fra august: Halvtimesrute fra Nydalen og over Kjelsås kommer til høsten

Nordre Aker: – Det har skjedd en stor utbygging av Øvre Grefsen-området uten at kollektivtilbudet har fått noen tilsvarende økning og bedring. Vi foreslår at nåværende busslinje 56 erstattes med matebuss som kan betjene stasjonene Kjelsås stasjon, Storo og Nydalen, uttaler Nina Valle, leder av Eldrerådet i bydel Nordre Aker.

Traseen som foreslås for en ringbuss er: Kjelsås st.-Kjelsåsveien-Grefsenveien-Myrerskogveien-Lachmannsvei-Grefsenkollveien-Kjelsåsveien-Storo-Nydalen-Maridalsveien- Frysjaveien- Kjelsås st.

Økt busstilbud fra høsten

AS Oslo Sporveier har allerede besluttet å etablere en fast forbindelse på strekningen Nydalen - Storo - Betzy Kjelsbergs vei - Kapellveien - Storo - Nydalen fra 20. august i år.

Linjen vil bli kjørt mellom kl. 07.00 og 18.00 hverdager og lørdag. Rutefrekvensen blir halvtimesrute morgen og ettermiddag, ellers timesrute. Det legges opp til korrespondanse med T-baneringen på Storo.

- Vi vet at et bedre busstilbud over Lillo terrasse er etterspurt, og det forventes at dette tilbudet vil gjøre det langt enklere å være kollektivbruker i dette området, uttaler trafikksjef Tore Bogen i Sporveiene.

En gammel ide

Etableringen av et ringbuss-system ble i sin tid lansert som en erstatning for nedleggelse av Kjelsås-trikken. Trikken er tilbake på skinner, men behovet som påpekes av Eldrerådet vil gå utover trikkens allerede etablerte kollektivtilbud. Busslinje 56 går også til Solemskogen, og en lokal ringbuss bør betjene også dette området.

- Ved at busslinje 56 kuttes for den delen gjennom byen, der alternativene er flere, og konsentreres til en bydelsrute, vil man kunne fange opp flere behov, muligens uten merkostnader, sier lederen av Eldrerådet.

Full drift på T-banen

Fra 20. august skjer flere større endringer i kollektivnettet som betjener bydelen. Den viktigste nyheten er at T-baneringen åpnes for full drift, men fra samme dato skjer også betydelige forbedringer på ringveisbussene (linjene 23 og 24). Antallet avganger økes under hele driftsdøgnet, alle ukedager.

- Når det gjelder etablering av en ringbusslinje, slik Eldrerådet i bydel Nordre Aker foreslår, vil Sporveien se nærmere på dette. Det er fra tidligere kommet ønsker om å forbedre tilbudet på linje 56 i området Akebakken - Grefsenkollveien - Lachmanns vei, slik at forslaget delvis faller sammen med disse ønskene, informerer trafikksjef Bogen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse