Fortau inn til Andromeda Barnehage

Tomten til venstre på bildet, på rundt tre mål i Langåsveien 20 - krysset Langåsveien/Åmotveien - er attraktiv både for bydelen og Kultur- og Idrettsetaten. foto: Kristin Tufte Haga

Bydelen vil ha fortau i Langåsveien mot Andromeda Barnehage. – Barnehagens veidispensasjon er gitt på feil grunnlag, sier spesial- konsulent Knut Hammervold.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.11.2007 kl 09:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Korsvoll: For noen uker skrev Nordre Aker Budstikke om trafikkmøtet som ble avholdt tidligere i år, mellom blant annet Andromeda Barnehage (Korsvoll), bydelen, skoleforeldre og barnehageforeldre.

- Noe må skje

Spesialkonsulent i Nordre Aker bydel, Knut Hammervold, var også tilstede på nevnte møte, og ønsket i etterkant å ta kontakt med plan- og bygningsetaten for nærmere å vurdere mulige tiltak i forbindelse med den vanskelige trafikksituasjonen i Langåsveien, siste strekning inn mot Andromeda Barnehage innerst i veien, som også er skolerute for mange Korsvollbarn.

- Jeg har sjekket ut barnehagens byggesak i plan- og bygningsetaten. Det er ingen tvil om at dispensajonen fra veiopparbeidelseskravet er gitt på et feilaktig grunnlag. "Turveien" som ligger til grunn for dispensasjonen, er jo som de fleste vet ikke opparbeidet. Bydelen vil nå ta kontakt med samferdselsetaten og be etaten vurdere fortau langs veien inn mot barnehagen. I tillegg vil bydelen kontakte plan- og bygningsetaten på ny, og be om en uttalelse om hva etaten tenker å gjøre med den feilaktige gitte veidispensasjonen, sier Hammervold.

Nordre Aker Budstikke har også flere ganger - både i fjor og i år - forsøkt å kontakte plan- og bygningsetaten om hva etaten tenker å gjøre med veidispensasjonen til Andromeda Barnehage, men har foreløpig ikke lykkes i å få noe svar på det.

Langåsveien 20

I forrige uke skrev også Nordre Aker Budstikke om Kultur- og Idrettsetaten, som vurderer p-tomten i Langåsveien 20, som en mulig løsning på parkeringsproblematikken i forbindelse med ny hall- og idrettsbarnehage på Korsvollbanen. Tomten ligger per i dag som forslag til omregulering til boligformål i plan- og bygningsetaten, eiet av både Idrettslaget og Korsvoll Huskomité. Langåsveien 20 som fortsatt p-plass, mener også bydelen er en god idé.

- Med et fortau på plass, og eventuell fortsatt p-plass i Langåsveien 20, tror bydelen mye vil være gjort for å løse trafikk- og parkeringsproblemene i tilknytning til Andromeda barnehage innerst i Langåsveien, sier Hammervold.

Nordre Aker budstikke har tidligere vært i kontakt med eier av Andromeda Barnehage, BAB Omsorg, for en uttalelse om den feilaktige gitte veidipensasjonen, men eier ønsket ikke å gi noen kommentar.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse