ANNONSE
Annonse

Fortidsminneforeningen: – Hele villabyen i Oslo er truet

124 stasjonsnære områder skal utredes for mulig fortetting. Holstein, og samtlige andre stopp på Sognsvannsbanen, er blant dem. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP/BYPLANKONTORET

124 t-bane-, tog- og trikkestopp i Oslo utredes for mulig fortetting: - Det sittende byrådet durer i vei på egenhånd uten å si noe om omfanget av dette til byens befolkning, sier styrelederen i Fortidsminneforeningen. De har fått laget et kart som viser hvor stort omfanget av den pågående fortettingsutredningen er. Se kartet her!

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 29.03.2017 kl 15:34

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Søndag skrev Nordre Aker Budstikke om de 124 stasjonsnære områdene, der Plan- og bygningsetaten er i ferd med å utrede mulighetene for fortetting i en radius på 500 til 700 meter.

Kartleggingen er en del av Planstrategi 2016-2019, vedtatt av bystyret i desember 2016, og gjøres i forbindelse med den kommende revisjonen av kommuneplanen.

«Alle stasjonsnære områder langs banenettet skal gjennomgås for å identifisere graden av fortettingspotensial, inkludert områder omfattet av Småhusplanen» står det i planstrategien.

Camilla Wilhelmsen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

De 124 områdene omfatter de aller fleste stasjonene på det skinnegående kollektivnettet i Oslo ytre by. Blant annet omfattes alle stasjoner på Sognsvannsbanen og langs Kjelsåstrikken i Nordre Aker.

– Når man velger å sette i gang en slik omfattende prosess med å kartlegge over 120 stasjonsnære områder, må man ha en intensjon om å fortette. Frp mener disse områdene i stor grad er ferdig utviklet. Hvorfor endre noe som er godt etablert, sa Camilla Wilhelmsen (Frp), nestleder i byutviklingkomiteen, i saken.

Dårlig medvirkning

I Fortidsminneforeningen er de lite fornøyd med arbeidet som nå er igangsatt.

– Byrådet har selv sagt at informasjonen og medvirkningsprosessen i arbeidet med kommuneplanen under det forrige byrådet var for dårlig. Det kan de fleste si seg enige i. Nå durer imidlertid det sittende byrådet i vei på egenhånd uten å si noe om omfanget av dette til byens befolkning, sier styreleder i Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus, Svein Solhjell.

Foreningen har, sammen med interessegruppen byplankontoret, fått laget kartet som viser hvor store områder som dekkes av en 500-700 meters radius rundt de 124 stasjonene. I Nordre Aker skaper dette et sammenhengende belte fra Sognsvann, gjennom Kringsjå, Nordberg, Korsvoll og Tåsen, til Ullevål, og videre gjennom Nydalen til Storo, og opp over hele Grefsen og Kjelsås. Store deler av disse områdene er omfattet av småhusplanen i dag.

Dra i kartet for å navigere i det. Eller trykk her for å se kartet i større format på byplankontoret.no (ekstern lenke).

- Selv bor jeg på Nordstrand, og hele Nordstrandplatået og Nordstrandskråningen er dekket, sier Solhjell.

Åpne øynene

Han mener det er på tide at Oslos befolkning får øynene opp for hva som er i ferd med å skje.

– Nå er hele byen under lupen - uten at det dermed er sagt at det vil dukke opp blokker overalt i morgen. Men tilsynelatende er ingen områder «hellige» lenger. I Fortidsminneforeningen er vi selvfølgelig skremt av det, sier han.

Han mener konsekvensutredningen i kommuneplanen er «merkelig svak».

– Ja, den er grovmasket og svak. Man opererer nå som om Nedre Grefsen og Smestad, som er to områder som i kommuneplanen er utpekt til utviklingsområder i ytre by, er bestemt at skal utvikles og fortettes. Det er ikke spørsmål om det skal skje, men hvordan.

Han viser til at konsekvensdelen i kommuneplanen er beskrevet på et overordnet nivå, og ikke tar for seg konsekvensene av utbygging i de enkelte områdene.

– Det er merkelig når områder der folk bor og lever trues. I verste fall står man overfor en total endring, à la Enerhaugen, uten at konsekvensene er analysert, sier Solhjell.

Nylig ble det avholdt et møte om Oslos fortettingsstrategi på Svetter'n på Grefsen, i regi av Oslo Velforbud. Les om det møtet her: - Det er ingen skam å snu. Her er man dømt til å tape.

For sen medvirking

Han advarer byrådet mot å begå samme feil som da kommuneplanen ble vedtatt i 2015.

– Det ble holdt fire medvirkningsmøter i forkant, og kom inn noen hundre tilbakemeldinger. Tatt byens størrelse i betraktning er det veldig liten grad av medvirkning. Nå er det satt igang en analyse uten å informere dem som blir berørt.

LES OGSÅ: Her er «opsummeringen» fra medvirkningsmøtet om nedre Grefsen

Solhjell mener det er lagt opp til en for sen medvirkningsprosess.

– Når man på forhånd har vedtatt det vesentlige - en total og omfattende endring av et område, som krever riving av det eksisterende for å bygge ny, tett bebyggelse - er det ikke den utviklingen man blir invitert til å uttale seg om. Men om utforming og det estetiske når områdeplan behandles. Det synes vi ikke er godt nok, sier Solhjell.

Planarbeidet for Smestad er allerede i gang, mens det er varslet oppstart for nedre Grefsen i 2018. Fortidsminneforeningen mener hele villabyen i Oslo må ses på i sammenheng.

– Selv om enkeltbygg har sin verdi, har også hele villabebyggelsen en verdi som kultur- og bylandskap i Oslo - med vegetasjon, hager, trær og hus i liten skala.

En foreløpig utredning

I et brev skriver byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) at hun påpeker at «det Plan- og bygningsetaten nå gjennomfører, er en kartlegging og analyse av mulig potensial for boligfortetting som i sin tur kan danne grunnlag for eventuell justering av byutviklingsstrategien i gjeldende kommuneplan.»

I stasjonsgjennomgangen vurderes de enkelte stasjonsområdenes plass i «knutepunkthierarkiet», beliggenhet, kollektivtilgjengelighet til
arbeidsplasskonsentrasjoner, arealpotensial, infrastrukturbehov samt begrensninger for fortetting. Eksempler på begrensninger kan ifølge byråden være perifer beliggenhet, bevaring, grønnstruktur, landskap og sosial bærekraft.

Se hva byutviklingsbyråd Hanna Marcussen svarer her: Åpner for å ta boligområder ut av småhusplanen.

LES BAKGRUNNEN: Se om ditt nabolag står på «fortettingsliste»

Oversikt over stasjoner som er vurdert i forbindelse med kommuneplanarbeidet

I tillegg til stasjonene listet opp nedenfor er Diakonhjemmet, Breivoll og Vækerø som fremtidige stasjoner vurdert. Enkelte av stasjonene er slått sammen til stasjonsområder.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse