Fortsatt offentlig i Rundhaugveien

Fortsatt offentlig i Rundhaugveien

I forrige uke behandlet MPS-komitéen Rundhaugveien, med blant annet komiteleder Ivar Christiansen (Ap) i midten. Foto: Kristin Tufte Haga

I forrige uke behandlet MPS Rundhaugveien, og komitéen går for fortsatt offentlig vei.

Tekst:

Publisert:

KJELSÅS: Rundhaugveien - med dagens 5 meters bredde et godt stykke av veien - går opp fra Lachmannsvei på Kjelsås, med en innregulert vendehammer (mulighet for å snu i veien), der veien deler seg i to. En del fortsetter ned tilbake til Lachmannsvei i form av en smalere vei på 2.5 - 4 meter, som tjener som privat avkjørsel for beboere i veien. Den andre delen går videre oppover i terrenget og tjener som felles avkjørsel for syv - åtte eiendommer.

Bystyrevedtak

I utgangspunktet - fra mange år tilbake - er veien regulert til 8 meters bredde. Men det er en virkelighet som ville utgjort store inngrep på eiendommene langs veien.

I tillegg vil det i følge beboere være umulig å opparbeide den innregulerte vendehammeren. Og i bystyrebehandling fra 2002 ble det, etter forslag fra plan- og bygningsetaten/byrådet, vedtatt en mellomløsning for veien. Nemlig fortsatt offentlig vei, men med 5 meters bredde, slik dagens situasjon er.

Men vendehammeren ble beholdt i reguleringen av 2002. Og den smale delen av veien nordover, den private delen av Rundhaugveien, ble ikke inkludert i 2002-reguleringen for 5 meters bredde.

Kommunen drifter i dag veien, med blant annet strøing, brøyting og avfallshenting.

OmreguleringNå ønsker en av rundhaugveibeboerne å omregulere veien fra offentlig vei til felles avkjørsel, slik at vendehammeren kan løftes ut av reguleringen, i tillegg til at veibredden gjennomgående blir 5 meter, også for den private delen av veien.

I MPSForrige mandag behandlet bydelens miljø, plan- og samferdselskomité (MPS) forslaget. Anbefalt vedtak for bydelsutvalget (BU) - hvor saken etterhvert skal behandles før den blir sendt til planmyndighetene - ble at veien bør forbli offentlig, og dermed sikre at kommunen fortsetter å drifte veien. Og i tillegg vedtok MPS at den private delen av veien bør opparbeides, også i 5 meters bredde, slik at det for fremtiden blir enklere å kjøre gjennom Rundhaugveien, også for kommunens brøyte- og renholdsbiler. Og da mente MPS at det var grunnlag for å ta vendehammeren ut av reguleringen.

Premiss

Men opparbeiding av hele Rundhaugveien opp fra og ned til Lachmannsvei, vil nok bety at noen eiendommer vil bli berørt , noe komitéen ikke tok høyde for i vedtaket av forrige mandag.

– Men berørte beboeres samtykke til MPSvedtaket, kommer Ap til å legge inn som premiss under BUs behandling av saken, sier Ivar Christiansen (Ap), også leder av MPS, til avisen.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!