Fortsatt offentlig i Rundhaugveien

I forrige uke behandlet MPS-komitéen Rundhaugveien, med blant annet komiteleder Ivar Christiansen (Ap) i midten. Foto: Kristin Tufte Haga

I forrige uke behandlet MPS Rundhaugveien, og komitéen går for fortsatt offentlig vei.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KJELSÅS: Rundhaugveien - med dagens 5 meters bredde et godt stykke av veien - går opp fra Lachmannsvei på Kjelsås, med en innregulert vendehammer (mulighet for å snu i veien), der veien deler seg i to. En del fortsetter ned tilbake til Lachmannsvei i form av en smalere vei på 2.5 - 4 meter, som tjener som privat avkjørsel for beboere i veien. Den andre delen går videre oppover i terrenget og tjener som felles avkjørsel for syv - åtte eiendommer.

Bystyrevedtak

I utgangspunktet - fra mange år tilbake - er veien regulert til 8 meters bredde. Men det er en virkelighet som ville utgjort store inngrep på eiendommene langs veien.

I tillegg vil det i følge beboere være umulig å opparbeide den innregulerte vendehammeren. Og i bystyrebehandling fra 2002 ble det, etter forslag fra plan- og bygningsetaten/byrådet, vedtatt en mellomløsning for veien. Nemlig fortsatt offentlig vei, men med 5 meters bredde, slik dagens situasjon er.

Men vendehammeren ble beholdt i reguleringen av 2002. Og den smale delen av veien nordover, den private delen av Rundhaugveien, ble ikke inkludert i 2002-reguleringen for 5 meters bredde.

Kommunen drifter i dag veien, med blant annet strøing, brøyting og avfallshenting.

OmreguleringNå ønsker en av rundhaugveibeboerne å omregulere veien fra offentlig vei til felles avkjørsel, slik at vendehammeren kan løftes ut av reguleringen, i tillegg til at veibredden gjennomgående blir 5 meter, også for den private delen av veien.

I MPSForrige mandag behandlet bydelens miljø, plan- og samferdselskomité (MPS) forslaget. Anbefalt vedtak for bydelsutvalget (BU) - hvor saken etterhvert skal behandles før den blir sendt til planmyndighetene - ble at veien bør forbli offentlig, og dermed sikre at kommunen fortsetter å drifte veien. Og i tillegg vedtok MPS at den private delen av veien bør opparbeides, også i 5 meters bredde, slik at det for fremtiden blir enklere å kjøre gjennom Rundhaugveien, også for kommunens brøyte- og renholdsbiler. Og da mente MPS at det var grunnlag for å ta vendehammeren ut av reguleringen.

Premiss

Men opparbeiding av hele Rundhaugveien opp fra og ned til Lachmannsvei, vil nok bety at noen eiendommer vil bli berørt , noe komitéen ikke tok høyde for i vedtaket av forrige mandag.

– Men berørte beboeres samtykke til MPSvedtaket, kommer Ap til å legge inn som premiss under BUs behandling av saken, sier Ivar Christiansen (Ap), også leder av MPS, til avisen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse