Fra bot til bedring

Kjent fra film: Kanskje Norges mest kjente fengsel, mye på grunn av Olsenbandenfilmene.

Statsbygg overtar ansvaret for fengslene fra nyttår. Nordre Aker Budstikke fikk være med på innsiden av Botsen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.12.2008 kl 10:39

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Fangene har gjennom tidene produsert mange flott håndverksprodukter. Her er et skrin som er utstilt i fengselets museum i tårnet på Botsen.

Se bildet større

Protokoll: De gamle protokollene inneholdt både navn og bilder av de innsatte.

Se bildet større

Direktør og prest: På denne plattformen kunne direktøren og presten i sin tid ha oversikt over alle de fire avdelingene på Botsen på samme tid.

Se bildet større

På denne plattformen kunne direktøren og presten i sin tid ha oversikt over alle de fire avdelingene på Botsen på samme tid.

OSLO: – Nå kan kriminalomsorgen ha fokuset på sone primæroppgaver, så kan de la oss som er eiendomsforvaltere ta oss av eiendomsmassene.

Fra nyttår overtar Statsbygg de 35 fengslene i landet. Med seg på lasset får de et vedlikeholdsetterslep på 3,4 milliarder kroner.

Botsen er et av de eldste av dem og utgjør en del utfordringer i forhold til vedlikehold og ombygging. Store deler av bygningsmassen er nemlig vernet.

Statsbygg startet rehabiliteringsarbeidet i 1994, og det har stort sett pågått kontinuerlig siden da. Hovedsakelig med brannsikrings- og rehabiliteringsarbeider.

Direktøren og presten

Fengselet ble tatt i bruk i 1851, senere i 1932 ble Gamle Christiania Aktiebryggeri innlemmet i fengselet og dermed hadde man Botsen og Bayern.

– Direktøren og presten var de viktigst den gang. I dag er det fagforeningslederen og kokken, sier Bjørn Arveng som i 17 år drev kolonialforretning i Åkerbergveien, men ga denne opp til fordel for en karriere som ansatt innenfor murene.

– Mesteparten av kundene min kom jo herfra, sier han.

Bjørn Arveng oser av kunnskap etter et langt arbeidsliv på Botsen. Han har fylt nesten alle de ulike stillingene det er mulig å ha på bruket og har mange spennende historier å fortelle, blant annet om spektakulære rømninger.

Bot og isolasjon

Botsen har i dag 392 innsatte fra 52 ulike nasjoner.

– Rundt 60 er til psykisk behandling. Mange av dem er for syke for fengsel, men for frisk for innleggelse, sier Kim Ekhaugen som er nestleder i Oslo kretsfengsel.

Botsen ble bygd etter den såkalt Philadelphiametoden hvor bot og isolasjon sto sentralt. Også den gamle kirken, som i dag er bibliotek og gymsal var bygget etter de samme prinsippene. Fangene sto i hver sine båser og så kun presten.

I den majestetiske sentralhallen hadde direktøren og presten i sin tid en egen plattform, hvor de kunne ha oversikt over fengselets fire avdelinger.

Kaster narko til fangene

Fangene sitter på ulike avdelinger hvor de har hver sine celler og et fellesareal med sofa, tv og en kjøkkenkrok til å lage tørrmat.

Fangene blir vekket klokken syv hver morgen og de fleste er av gårde på jobb eller skole innen klokken åtte. Klokken 20.30 låses celledørene og fangene er innelåst til klokken syv neste dag.

Kim Ekhaugen forteller at det både er fordeler og ulemper med fengsel i sentrum. Det er enkelt med nærhet til politistasjonen.

– Det blir daglig kastet narkotika over murene her, forteller han.

Egen butikk

Opp i tårnet på Botsen er fengslets eget museum, med gamle protokoller med bilder av de innsatte, verktøy og en rekke flotte produkter som de innsatte har laget.

– Vi har et eget utsalg med de varene som de innsatt her har laget. Det er mange flotte julegaver å finne der som du ikke får maken til andre steder, sier Bjørn Arveng.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse