ANNONSE
Annonse

Fremmer innbyggerinitiativ for å få ny park, ikke hundejorde

Denne gjengen vil ikke ha hundejorde her. Foto: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Naboene vil i stedet ha en park, og har nå samlet inn nok underskrifter til et innbyggerinitiativ: – Det tok litt tid, det var jo var jo flere som inviterte inn på kaffe og for å slå av en prat også, forteller Henriette F. V. Torgersen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN: Bydelsutvalget foreslo at den store plassen ved Akebakkeskogen, på vei til Grefsenkollen, eventuelt kan brukes som hundejorde, når Bymiljøetaten nå skal tilbakeføre lagerområdet til en bruk mer i tråd med hva det er regulert til. (Tomta ligger innenfor Markagrensen).

Men naboer har helt andre ideer om hva området kan brukes til.

– Vi leste i Nordre Aker Budstikke om forslaget om hundejorde på plassen her. Dette er blitt en snakkis i nabolaget her oppe. Vi ønsker noe helt annet for området – en park eller treningspark – som kan være til glede for alle, i alle aldre, og som kan være et samlingspunkt i nærmiljøet. Også et sted hvor ungdom i området kan møtes, sa beboerne som lokalavisa møtte på området i slutten av mai i år - her kan du lese hele saken.

Innbyggerinitiativ

Beboerne lokalavisa møtte i slutten av mai, nøyde seg ikke med å fremme sitt forslag gjennom lokalavisa, men satte også i gang et innbyggerinitiativ:

«Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet» står det på regjeringen.no.

Henriette F. V. Torgersen er en av beboerne. Hun forteller:

– Nå har vi samlet 300 underskrifter for park på plassen. Vi har sendt underskriftene til bydelsadministrasjonen i Nordre Aker, hvor det blant annet står i oversendelsen: På vegne av beboere i området rundt plassen ved krysset Grefsenkollveien og Akebakkeskogen oversendes vedlagt en scannet kopi av underskriftskampanje til støtte for at bydel Nordre Aker og Bymiljøetaten skal disponere området i krysset ved Akebakkeskogen og Grefsenkollveien til en park til glede for store og små i området.

Hun legger til at de tar det for gitt at bydelen sender initiativet videre til rette instans i Oslo kommune.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med bydelsadministrasjonen om saken, men har ikke så langt fått mer informasjon om selve saksgangen for innbyggerinitiativet.

Mange underskrifter er samlet inn, og det blir til innbyggerinitiativ. Foto: PRIVAT

Torgersen forteller videre:

– Det gikk greit å samle inn 300 underskrifter, men det tok litt tid, da vi gikk fra dør til dør, i stedet for å gjøre det digitalt. Det var jo flere som inviterte inn på kaffe og for å slå av en prat også!

Bakgrunnen

Bymiljøetaten vil tilbakeføre plassen – som ligger i Marka (Markagrensen avgrenser området i vest og syd) – «til en status som er forenelig med Markaloven». I den forbindelse fikk Bydel Nordre Aker i våres en henvendelse fra etaten om hva bydelen vil bruke området ved Grefsenkollveien og Akerbakkskogen til.

Området har i en årrekke vært benyttet som lagerplass, parkering av anleggsutstyr til veivedlikehold, og i senere tid til ordinær parkering. I nordenden av området er det innkjøring til Sivilforsvarets anlegg i fjellet. I vest ved Grefsenkollveien er det bussholdeplass for 56-bussen, og det er plassert containere for innsamling av tøy, glass og metall. I syd er området avgrenset av høyspentledninger, vei opp til Akebakkeskogen og en barnehage.

Da bydelsutvalget ga sin uttalelse til Bymiljøetaten tidligere i mai, foreslo Venstre, ved lokalpolitiker May-Brith Døssland, at friområde for hund burde med i vurderingen av hva området bør bli. Det også etter forslag fra innbyggere i bydelen.

Slik prioriterte bydelsutvalget

I saksfremlegget til bydelsutvalget, skrev administrasjonen at området trolig ikke vil være et sted man drar for å oppholde seg, fordi det ligger i utkanten av flere boligområder. Plassen vil imidlertid kunne fungere som et samlingspunkt eller hvilested i forbindelse med forskjellige frilufts- og idrettsaktiviteter. Sykkel-, rulleski- og longboard-aktiviteter i Grefsenkollveien ble trukket frem som eksempler.

Bydelsutvalget var ikke entydig enige om at hundejorde er den beste ideen, da saken var oppe i møtet i mai. Utvalget mener at området vil egne seg godt som et samlingspunkt for utøvere som benytter Grefsenkollveien og Akebakken til forskjellige aktiviteter - her kan du lese den tidligere saken.

LES OGSÅ:

Så klart det er multer i Marka

Ikke en veldig fresh type å møte på å treningssenteret

Utbygger satt opp hus på nabotomta, asfalten revnet. Hvem skal betale?

I denne bydelen spiser de unge mest salat og trener mye

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse