ANNONSE
Annonse

Nordre Aker nominert til pris

- Fremragende kvalitetsarbeid

– Klart vi er stolte av å bli nominert til en slik pris, sier bydelsdirektør Mona Taasen (t.v.). Her viser hun sosialbyråd Sylvi Listhaug rundt på omsorgssenteret på Myrer i forbindelse med «Omsorg+»-tildelingen i vår. Arkivfoto: Karl Andreas Kjelstrup

Bydel Nordre Aker er nominert til kvalitetspris for «fremragende kvalitetsarbeid» innen pleie- og omsorgssektoren. Og vi vet hvem som vant!

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Av 51 kommuner/bydel er tre nominert til hver av prisene i kategoriene oppvekst, pleie og omsorg og sykefraværsreduksjon.

Nordre Aker kjemper mot Modum og Vennesla om prisen, og er nominert innen pleie- og omsorg, med prosjektet «Kvalitetsutvikling i hjemmetjenesten». Og ifølge «ryktene», så ligger Nordre Aker veldig godt an.

– Flott å bli nominert!– Vi er kjempestolte av å ha blitt nominert. Vi har lagt ned et betydelig omstillingsarbeid på dette feltet. At det gir resultater og blir lagt merke til, er noe vi setter stor pris på, og at vi kan være en foregangsbydel/kommune på dette feltet – et felt som står foran store utfordringer og omstillinger knyttet til at bystyret har vedtatt at det skal gjennomføres brukervalg i hjemmesykepleien, sier bydelsdirektør i Nordre Aker, Mona Taasen.

Forbilledlig!

Fra nominasjonen heter det blant annet: «Juryen mener Nordre Aker på en forbilledlig måte har grepet fatt i kjernen i Kvalitetsprogrammet, nemlig den brukeropplevde kvaliteten i møtet mellom bruker og tjenesteyter».

Juryen viser også til Brukerundersøkelsen 2008 som «...viste en klar forbedring på alle områder, og det har vært en reduksjon i meldte avvik. Juryen mener arbeidet i Bydel Nordre Aker har stor overføringsverdi».

Følg med på Nordreakerbudstikke.no for offentliggjøring av vinneren.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse