Fremtidens politikere?

Ungdomsrådets bydelutvalgsmøte

ENGASJERTE: En ung og engasjert gjeng møttes i bydelsutvalgsmøte denne uken. FOTO: Kristin Tufte Haga

- Jeg er ikke med i noe politisk parti ennå. Men jeg er jo engasjert, og føler at jeg har noe å bidra med i ungdomsrådet!, ifølge Rasmus (15).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.12.2012 kl 09:35

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

UNGDOMSRÅDET: Representanter fra Nordre Akers ungdomsråd: Bakerst fra venstre: Anton, Torjus, Julian, Mira, Line, Emma, og Tor. Andre rekke fra venstre: Johan, Aurora,, Rasmus, og Stephanie, første rekke: Trude, Sara, Emil, Maika, og Erlend. Helt foran: Marie. FOTO: Kristin Tufte Haga

NORDRE AKER: Det er en ung og engasjert gjeng som er samlet på Trikkehallen på Kjelsås. Det er nemlig bydelsutvalgsmøte for Ungdomsrådet i Nordre Aker, med representanter fra Engebråten og Nordberg ungdomsskole.

Møtet varer hele dagen, og elevene legger frem de forskjellige sakene som de ønsker at ungdomsrådet skal jobbe videre med, eller også de sakene som elever ønsker at skal legges frem for bydelsutvalget, som består av valgte lokalpolitikere i Nordre Aker.

Helsetjeneste, Havnabakken og Damefallet

Og det er flere forslag som kommer opp underveis i møtet, men blant annet blir det enighet om å jobbe for å få mer info om bydelens helsetjeneste til de unge, bedre belysning i Havnabakken, og oppgradering av «gåtrase» opp og ned Damefallet.

Det er ungdomsrådsvalg en gang i året, og det neste er allerede torsdag (6.12.) En av de engasjerte fra ungdomsrådet er Rasmus Skrivervik, fra tiendetrinnet på Engebråten.Og Rasmus er klar til å stille til valg igjen.

- Det er veldig gøy å være med i ungdomsrådet. Jeg er ikke med i noe politisk parti ennå. Men jeg er jo engasjert, og føler at jeg har noe å bidra med her i ungdomsrådet!, ifølge Rasmus (15), som for øvrig blir noe forhindret fra å drive «valgkampanje».

Hei-kampanjen til Gøteborg

- Jeg skal bli med Engebråten til Gøteborg, i for fremme «hei-kampanjen» til mulig elevrådspris - en kampanje elevrådet hadde for å skape et bedre miljø på skolen. Jeg får jo ikke da drevet så mye «valgkampanje», men håper at folk stemmer på meg for det!, ifølge Rasmus.

Nordre Akers ungdomsråd har ti medlemmer og fire varamedlemmer, som har blitt valgt av bydelens ungdommer i alderen 13 - 18 år. De som er interessert i å stille til valg, må snarest ta kontakt med bydelen, ved pia.fossum@bna.oslo.kommune.no

Hvert år får ungdomsrådet tildelt midler fra en pott på 1,5 mill fordelt på alle bydeler i Oslo. Beløpet blir regnet ut i fra antall barn og unge som er registrert i bydelen. Bydel Nordre Aker får tildelt i overkant av 120 000 kroner - penger som skal gå til tiltak som er rettet mot ungdom i bydelen og det er ungdommer som søker midler, ifølge bydelens egne hjemmesider.

Synlig og naturlig bindeledd

Ungdomsrådet skal være et råd for og med ungdom. Det skal være et synlig og naturlig bindeledd mellom ungdommen, bydelsadministrasjonen og politikerne, som skal fremme og ivareta ungdoms interesser overfor disse, ifølge bydelens hjemmesider. Videre står det at ungdomsrådet har rett til å uttale seg i saker som angår ungdom. Hvis rådet får midler til disposisjon, har de rett til å behandle og vedta søknader om midler til ungdomstiltak i bydelen

Ungdomsrådet skal også jobbe for å profilere seg overfor og skape kontakt mellom ungdom i bydelen for eksempel ved diverse ungdomsarrangementer og lignende, rådet er også et politisk uavhengig organ.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse