Friidrettsboom i bydelen

Noen idretter vokser raskere i medlemsmasse enn andre - to av de ti største særforbundene skiller seg ut. Se oversikt her!

Koll il: Også Koll friidrett opplever stor økning i medlemsmassen - her fra Bølerstafetten i mai i år, og hvor alle tre kolls lag vant - Øverst, fra venstre til høyre): Marie Sofie Brastad, Johannes Bergh, Anne Xiu Hoff, Sivert Eikrem, Thomas Byrkjeland, Even Weiglin, Audun Jensen, Odd-Olav Aga. Nederst fra venstre til høyre): Julie Kvakestad, Hanna Dormagen, Henriette Foss, Thale Lier, Karianne Olsvik, Ragne Wiklund, Mathia Selinger, Marie Amlien, Lea Dormagen, Inga Bergh. (FOTO: Privat)

Ferske tall viser at blant annet friidretten har hatt en enorm vekst på landsbasis. Hos Koll IL bekreftes trenden.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.11.2012 kl 15:16

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO/NORDRE AKER: I 2008 ble rapporten «Likestilling og mangfold i norsk idrett» lagt frem, basert på idrettstall fra 2007. Nå er sammenlignbare tall for 2011 også offentligjort: Kjønn og aktivitet i Norges Idrettsforbund (NIF) organisert idrett: En 2012-oppdatering, av professor Kari Fasting ved Norges Idrettshøyskole og forsker Trond Svela Sand.

Fasting understreker at medlemstallene i rapporten ikke er «absolutte». Eksempelvis kan et medlem som er aktiv i flere idretter innen et særforbund, være registrert flere ganger. Fasting viser også til Norges Idrettsforbunds definisjoner av «medlem» og «aktivt medlem».

Friidrett og cykling

Likevel, av de ti største særforbundene i Norges Idrettsforbund, så kommer blant annet Friidrettsforbundet godt ut, med økning antall aktive medlemmer fra totalt 46.420 aktive i 2007, til 80.847 i 2011. Men også, sammen med bedriftsidretten, størst økning kvinneandel - på tre prosentpoeng, av friidrettens medlemmer er 51,8 prosent kvinner.

Cykleforbundet var ikke blant de 10 største særforbundene i 2007, men tall fra cyckleforbundet forteller om mer enn dobling til 41337 aktive medlemmer i 2011 (mest økning i "menn 30 +"),, men med kvinneandel på 21 prosent. Generelt ligger kvinneandelen i den organiserte idretten samlet nå på rundt 39 prosent, som i 2007.

Friidrettsforbundet fornøyd

- Dette er en gledelig utvikling for oss, og selvsagt veldig positivt med høykvinneandelen, ifølge generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges friidrettsforbund, som forteller at økningen skyldes flere ting.

- Blant annet fusjonerte vi med gang- og mosjonsforbundet i 2008, som da betød at rundt 10.000 flere medlemmer. I tillegg opplever vi stor økning medlemmer blant barn og unge. Vi har også jobbet mye med revitalisering av «sovende» klubber, og samarbeidet med de forskjellige kretsene. Vi har også støttet stimuleringstiltak til klubbene, og som vi opplever har blitt veldig godt mottatt blant medlemmene, sier Hildeskor.

Han synes det er ekstra hyggelig med gode nyheter for Friidrettsforbundet akkurat nå.

Tredobling på fem år

Leder i Koll Ils friidrettsgruppe, Thor Gjesdal, kan bekrefte den gode friidrettstrenden også i den lokale klubben i Nordre Aker.

- Fra 2007 og til nå har vi hatt en voldsom økning, fra rundt 80 medlemmer, til 231 medlemmer i alderen 4 til 17 år i friidrettsklubben, fordeling 116 gutter og 115 jenter. En av årsakene til denne store økningen er vel muligens at vi har forbedret tilbudet til de minste. Men generelt så føler vi at friidrettstilbudet vårt er bra, og som da vel resulterer i god rekruttering.

Men ikke alle konkurrerer.

- Nei, antall utøvere som deltar i konkurranser, har derimot ikke økt i takt med antall medlemmer, men også her ser vi en liten økning, forteller Gjesdal.

Koll IL ble også kåret til «Årets Idrettslag i Oslo» i fjor.

TABELL: Cyckleforbundet var ikke blant de 10 største særforbundene i 2007, og derfor ligger ikke tallene inne her, men ifølge Norges Cycleforbund var det 19658 medlemmer i 2007, og 3784 av disse var kvinner.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse