Friluftsetaten går for Oset-asfalt

Avdelingsleder Jan Fredriksen i Friluftsetaten tror på en rulleskitrasé fra Brekke til Oset – her fra Brekkesiden. Foto: Kristin Tufte Haga

- Friluftsetaten vil beholde asfaltert anleggsvei fra Brekke til Oset som rulleski- trasé, sier avdelingssjef Jan Fredriksen.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Kjelsås: Da arbeidene med nye Oset vannrenseanlegg startet opp, ble det lagt transportvei i asfalt fra Brekke til Oset på Kjelsås - rundt halvannen kilometer. Arbeidet med renseanlegget skal være ferdig neste vår. Nå ønsker også Friluftsetaten at asfalten ikke fjernes.

- Vi støtter blant annet Kjelsås Idrettslags ønske om at asfalten blir liggende som en rulleskitrasé, sier Fredriksen.

På høring

Før påske ble det avholdt en befaring med Friluftsetaten og Vann- og avløpsetaten, sistnevnte er ansvarlig for traseen. Nå har Friluftsetaten sendt saken ut på høring, med forslag om å beholde den asfalterte anleggsveien. Saken er sendt til blant annet Oslo Idrettskrets, Oslo og omland friluftsråd, Naturvernforbundet, bydelen og Byantikvaren. Ifølge Fredriksen ble det tirsdag denne uken avholdt felles befaring med høringsinstansene, etter at Nordre Aker Budstikke gikk i trykken.

- Forholdene for rulleskiløpere i Oslo er problematiske. Å bruke de offentlige asfaltveiene er mindre trygt. De mest benyttede rulleskitraseene er Sørkedalsveien og Maridalsveien, og ingen av disse har jo gang- og sykkelveier, sier Fredriksen.

Haster

Fredriksen legger til at asfaltdekket er i god stand. Men det haster med en avgjørelse.

- Vann- og avløpsetaten har planlagt å eventuelt fjerne asfalten allerede denne sommeren eller høsten, sier Fredriksen.

Hvis anleggsveien blir omgjort til rulleskitrasé, vil veien bli stengt med bom.

- Vi vil i tillegg legge ut store sperresteiner. Gjerder som ikke har noen funksjon vil bli fjernet. Og for å få en best mulig sammenheng i rulleskitraseen er det ønskelig at den nye brua, der Maridalsvannet renner ut i Akerselva, ikke fjernes, forteller Fredriksen.

Friluftsetaten mener også at de negative konsekvensene for landskap, natur og miljø vil være små, og veies opp av fordelene av et kostbart, ferdig veianlegg som kan benyttes til idrettsaktiviteter.

Langrennsgruppa fornøyd

Før påske skrev Nordre Aker Budstikke om Langrennsgruppa i Kjelsås Idrettslag, som ønsker seg en rulleskitrasé fra Brekke til Oset.

- Klart vi er glade for Friluftsetatens vedtak. Vi støtter også at den nye anleggsbrua eventuelt blir liggende. Utfartsparkeringen ved Oset er med på å gjøre forholdene enda bedre tilrettelagte, sier en glad Svein Olav Bø i Langrennsgruppa i Kjelsås Idrettslag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse