Friluftsetaten ukjent med vei

Friluftsetaten ukjent med vei

Bent Gether-Rønning (H) utfordrer Plan- og bygningsetaten til å begrunne hvorfor kommunale tiltak som Flexbo ikke skal underlegges de samme bestemmelser som private tiltak. Foto: Kristin Tufte Haga

Ifølge Friluftsetaten hadde den ikke på forhånd mottatt noe informasjon om vei-oppgraving fra Kapellveien og inn til Flexbo-husene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.06.2008 kl 14:50

GREFSEN: Presseansvarlig Anne Aakervik kan overfor Nordre Aker Budstikke, fortelle at Friluftsetaten ikke på forhånd var orientert om noen oppgraving av en over 100 meter lang, og rundt tre meter bred vei, fra Kapellveien og inn til de fem Flexbo-husene, som skal bli «tidligere bostedsløses» nye, midlertidige hjem.

– Friluftsetaten har aldri fått seg forelagt et kart med inntegnet vei inn til boligene og har derfor heller ikke tatt stilling til en eventuell vei, forteller Aakervik, og legger til.

– Utover dette har vi ingen kommentar til saken.

Utfordrer etatene

Men Høyre-politiker og bydelsutvalgsmedlem i Nordre Aker, Bent Gether-Rønning, har heller ikke fått svar på det han ønsker, og utfordrer de involverte etatene – også Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) – til blant annet å redegjøre for lovligheten i EBYs tillatelse til å grave seg frem gjennom skogen, over et regulert friområde fra Kapellveien og inn til småhusene.

– Hva er lovhjemmel – eller ikke – til et slikt inngrep i regulert friområde? I tillegg må Friluftsetaten svare på om den bare skal overse oppgravingen, eller eventuelt foreta seg noe? Ifølge Plan- og bygningsetaten (PBE) så skal jo saken godkjennes i løpet av kort tid, sier Gether-Rønning.

Andre bestemmelser?

Gether-Rønning har også vært i kontakt med PBE, men får ikke tilfredsstillende svar.

– Jeg har purret PBE om svar på hvorvidt det er hjemlet i lovverket at kommunale tiltak som Flexbo ikke skal underlegges de samme bestemmelser som private tiltak, forteller Gether-Rønning.

– I tillegg har jeg bedt PBE redegjøre for hvordan en slik vei kan bli gravd opp, når prosjektleder Bydel St. Hanshaugen har krysset av på tiltaksskjemaet til PBE om at tiltaket ikke gir endrede avkjøringsforhold. Behov for egen vei til tiltaket, utover eksisterende stier, er ikke nevnt med et ord i søknaden fra St. Hanshaugen, sier Gether-Rønning.

Følg utviklingen i Flexbo-saken, og les tidligere artikler på Nordreakerbudstikke.no.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse