Friske penger til møteplasser

Nydalen er blitt en møteplass i vår bydel. Dette bildet er tatt utenfor BI. Arkivfoto

Byrådet vil bruke seks millioner kroner ekstra til torg og møteplasser, og ber nå beboere om å komme med innspill.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslo: Byrådet har lagt ut kommunedelplan for torg og møteplasser til offentlig ettersyn. Planen har til hensikt å utvikle og ta vare på lokale torg og møteplasser i bydelene. I forbindelse med disponering av overskudd for 2006 har byrådet også foreslått å avsette seks millioner kroner ekstra i 2007 til å utvikle og ruste opp lokale møteplasser.

– Jeg er opptatt av at vi tar vare på og utvikler nye møteplasser i lokalmiljøene. "Grå" friområder kan mange steder i byen være et verdifullt supplement til de grønne lungene. Vi vil legge spesielt vekt på at møteplassene er godt tilrettelagt for barn og eldre, sier byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen.

Lokale innspill

– Beboere kjenner sine nærmiljøer best, og vet hva de savner. Byrådet ønsker derfor innspill fra befolkningen om hvilke plasser de ønsker vi skal prioritere. Her kan det bli snakk om å sette inn alt fra ekstra benker og lekeapparater til totalopprustning av plasser, sier byråd for byutvikling Merete Agerbak-Jensen.

Det har allerede blitt sendt ut forespørsel til bydelene om aktuelle steder det kan etableres eller utvikles møteplasser.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse