Friskmeldt avdeling

Statsråd Brustad markerte reåpningen med snorklipping. Th: Avdelingssjef Marit Bjartveit Krüger.

Høsten 2004 av- dekket trikkedrapet systemsvikt ved Ullevål sykehus. Avdeling for akuttpsykiatri er nå gjenåpnet, omorganisert og nyoppusset.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Direktør Tove Strand og styreleder Tor Berge

Ullevål: - Endelig 4. oktober!, sa avdelingstillitsvalgt Hildur Gjerde, med 40 års erfaring fra Ullevål Universitetssykehus.

- En lang prosess med omrokkering av ansatte er over. Nå er vi tente på å starte opp, med ny turnusordning og det hele.

- Vi ser allerede gode resultater av omorganiseringen. Vi har etablert god samhandling med øvrige deler av behandlingsapparatet, og har færre klager fra pasienter og pårørende, sier avdelingssjef Marit Bjartveit Krüger i Avdeling for akuttpsykiatri.

- Med tanke på den omdømmekrisen divisjonen var i, er det gledelig å se at Ullevål-psykiatrien igjen rekrutterer høyt kompetente spesialister til akuttavdelingen, sa Øystein Mæland, direktør for Psykiatrisk divisjon.

Etter den offisielle åpningen med Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, var det omvisning i Akuttpsykiatrisk Mottaksenhet. Fire fagdifferensierte akuttenheter skal ta seg av henholdsvis psykoselidelser, psykose- og rus-relaterte lidelser, affektive lidelser (stemningslidelser og alvorlige depresjoner) og traume- og kriserelaterte lidelser. Brukerne har selv vært godt representert i utviklingsarbeidet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse