Fritt sykehusvalg gjelder ikke for fødende

Kari Urdahl og Eivind Lotsberg fra Lysejordet er nylig blitt foreldre for annen gang. Overjordmor Kirsti Hjelle forvisser seg om at de blir godt ivaretatt på Ullevål Universitetssykehus.

I vår måtte Ullevål Universitetssykehus daglig avvise en til to fødende kvinner og henvise dem videre til andre sykehus i Oslo-området. I høst blir det roligere ved fødeavdelingen på Ullevål, grunnet endringer i inntaksprosedyrene og færre fødsler.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.09.2006 kl 15:52

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Ullevål: Årsaken til avvisning av fødende kvinner ved Ullevål Universitetssykehus er den tidligere tolkningen av retten til fritt sykehusvalg, der man ikke kunne nekte gravide som ville til Ullevål plass. I mai presiserte Helse- og omsorgsdepartementet en ny fortolkning av pasientrettighetsloven og påpekte at fritt sykehusvalg gjelder bare så langt det sykehuset den fødende ønsker å føde ved, har kapasitet til å gi den vordende mor et forsvarlig fødetilbud.

- Neste halvår er det forventet 760 færre fødsler enn i første halvår og dessuten henviser vi nå de vi ikke har plass til over til andre sykehus allerede ved første ultralydundersøkelse, opplyser overjordmor ved Kvinnesenteret, Kristi Hjelle.

Sykehusene den gravide kan bli henvist til er Rikshospitalet, Bærum sykehus og Aker Universitetssykehus.

- Vi er nå i gang med å starte et samarbeid med bydelene Sagene og Nordre Aker for å finne ut av omfanget av fødende som ønsker barselomsorg i hjemmet, informerer Hjelle.

- For flergangsfødende, friske kvinner kan dette være et aktuelt tilbud. Andre land som Sverige og Danmark har hatt slike ordninger i flere år allerede. Det hadde vært fint om de som kunne vært interessert i barselomsorg hjemme kunne ta kontakt med oss. I fremtiden ser vi for oss å spørre gravide om dette ved første ultralydscreening, sier Hjelle som er å finne ved Fødeavdelingen på Kvinnesenteret på Ullevål Universitetssykehus.

Det blir født ca. 130 barn hver uke ved Ullevål Universitetssykehus. Det er per i dag dessuten ca 30 kvinner i året som føder hjemme.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse