Frykter for studentboligene

Ordfører Fabian Stang håpet på en rask avklaring i Vestgrensa da han var med studentleder Fredrik Refsnespå befaring på tomten i oktober i fjor. Arkivfoto: Karl Andreas Kjelstrup

SiO frykter at studentboligene i Trimveien 6-8 står i fare, mens naboene jubler, etter at lokalpolitikerne sier nei til seks etasjer i Vestgrensa.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.03.2009 kl 09:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
ULLEVÅL: – Blindern Vel er veldig tilfreds med bydelens vedtak, og vi håper at også de sentrale politikerne respekterer lokalmiljøets synspunkter i denne saken. Det er et faktum at de nye studentboligblokkene blir liggende veldig nær boligbebyggelsen i Bukken Bruses vei, sier styremedlem Unni Eriksen i Blindern Vel, til Nordre Aker Budstikke.

Naboene mener at to blokker på seks etasjer i byggetrinn to i Vestgrensa studentby, to etasjer mer enn i den opprinnelige reguleringsplanen, vil bli i overkant dominerende i forhold til omgivelsene.

Skuffede studenter

Hos studentsamskipnaden i Oslo (SiO) er de langt fra like begeistret.

– SiO har, gjennom årets boligtildeling fra Kunnskapsdepartementet, fått tilskudd for hele prosjektet i seks etasjer. Studentsamskipnadene må bygge innenfor kostnadsrammen på 600.000 per hybelenhet, for å få tilskuddsdelen fra departementet. Med for eksempel bare fire etasjer kan hele prosjektet være i fare, sier nestleder i SiOs hovedstyre, Fredrik Refsnes.

Han anslår at fire etasjer på et av nybyggene vil bety en reduksjon av 70-80 hybelenheter.

– Oslopolitikerne har et ansvar for tilrettelegging for å løse studentboligkrisen. Her opplever vi at bydelspolitikerne ikke er i samsvar med byrådspolitikerne, og eventuelle regjerings- og stortingspolitikere, sier Refsnes.

– Et miljøspørsmål

Eriksen i Blindern Vel mener derimot at SiO ikke makter å se miljøaspektet i Gaustadbekkdalen.

– Det vil ødelegge for kvaliteten av grøntområdet som det er så viktig å opprettholde, ikke minst når området etter hvert blir fylt opp også av bygninger for universitetet. Man må ha helheten for øye – at man bevarer grønne kvaliteter og pusterom i Gaustadbekkdalen. For universitetets utbygging er det vedtatt at den skal trappes ned mot grøntdraget. Det bør også SiO rette seg etter. De bør også ha et helhetssyn på det området som de befinner seg i og ta hensyn til miljøet, sier Eriksen.

– Vi har med tilfredshet notert oss at Aps Ivar Christiansen gikk inn for fire etasjer, men er overrasket over Venstres standpunkt om seks etasjer. Vi hadde ventet oss noe annet av et parti som profilerer seg som et miljøparti, sier Eriksen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse