Frykter nytt «blokksjokk» i Nordre Aker – bydelen lager eget folkemøte

Beboerne fra Nydalen vest i BU-møtet 12. mai: Jan Otto Eriksen, Inger Lise Myklebust, Are Haram, Astrid Hofsmarken, Rifat Preljevic og Hans Christian Opsann. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Over natten gikk boligene deres fra å ligge i et småhusområde, til å bli foreslått som nytt utviklingsområde. Beboerne i Nydalen vest ønsket torsdag klare svar fra bydelspolitikerne. Svaret ble et eget folkemøte om kommuneplanen og Nordre Aker 29. mai.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.05.2017 kl 15:18

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: Flere beboere fra det som i byrådets forslag til revidert samfunnsdel av kommuneplanen omtales som Nydalen vest (boligområdet som ligger vest for den nye bebyggelsen i Nydalsveien, og øst for Maridalsveien) møtte i åpen halvtime i bydelsutvalgmøtet (BU) 11. mai.

BAKGRUNN: Her er områdene byrådet foreslår å gjøre om til utvikingsområder når kommuneplanen revideres

Se bildet større

Nydalen vest, sett fra nydalssiden. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Eget møte om kommuneplanen 29. mai

Lokalpolitikerne svarte med å annonsere at de arrangerer et eget folkemøte om forslagene i kommuneplanen 29. mai, ettersom møtet for Nordre Aker og Oslo vest på Ullevaal stadion 22. mai er fullt.

I forkant av møtet i BUs Miljø-, plan- og samferdselskomité (MPS) 29. mai, blir Åpen halvtime utvidet til en time-halvannen, hvor forslaget til kommuneplanens samfunnsdel blir tema.

29. mai kan alle som vil møte opp. Møtet vil bli holdt i BU-salen i bydelsadministrasjonen, Nydalsveien 21, fra klokken 17. Mer informasjon om møtet vil bli oppdatert i kalenderen på bydelens nettsider

BAKGRUNN: Folkemøtet om Oslo vest er fullt, men byrådet vil ikke lage plass til flere

Nydalen vest: Fortetting = rasering

I Åpen halvtime tok Nydalen vest-beboer Hans Christian Opsann ordet, og kunne fortelle om et boligområde med 62 hus, fordelt på eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Tilsammen er det omlag 100 boenheter i dette området.

Nydalen vest i kommuneplan-forslaget:

– Det er et område der hver enkelt boenhet har 300-350 kvadratmeter. Jeg tror ikke dere finner et småhusområde i Oslo, kanskje bortsett fra Vålerenga eller Telthusbakken, som er mer fortettet enn dette området. Likevel er det valgt ut til mer fortetting. Dermed er den eneste måten å fortette i dette område å rasere det, sa Opsann til lokalpolitikerne.

Nydalen vest er foreslått som et kategori B-utviklingsområde. Det vil si at det har «hovedsakelig småhusbebyggelse» hvor det legges opp til «høyere utnyttelse enn i dag uten at en spesifikk områdeutnyttelse er angitt».

Se bildet større

Hans Christian Opsann fortalte at beboerne i Nydalen vest opplever det som problem å ha blitt foreslått som utviklingsområde. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Dette er feil, påpekte Opsann.

– Det er ikke hovedsakelig småhusbebyggelse. Det er kun småhusbebyggelse, sa han og la til:

– Enten er det et bevisst valg at området skal raseres, eller så kjenner man ikke bebyggelsen i området.

Se bildet større

Nydalen vest, området øst for Maridalsveien, er bebygd med småhus. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Skaper variasjon

Han kommenterte også at det sett i lys av kulturhistorien knyttet til Christiania Spigerverk, vil det være en feil beslutning å ødelegge dagens bomiljø.

Are Haram fra Nygårdsveien veilag sluttet seg til Opsanns innlegg.

– Det er et miljø som er litt på siden av Tåsen, som er historisk viktig og skaper variasjon. Tenk også på hvordan de som flytter inn i de nye blokkene langs Nydalsveien nå vil oppleve sin situasjon hvis de får høye blokkker rett ved siden av. Dette forslaget er det ingen oppsider ved, sa Haram.

Se bildet større

Småhusområdet Nydalen vest (til høyre i bildet) grenser mot den nye bebyggelsen langs Nydalsveien. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Behandles i BU 15. juni

Beboerne ønsket at bydelsutvalget tydelig skulle signalisere hvordan de stiller seg til forslaget som er lagt frem til kommuneplan av byrådet.

– Vi kan ikke her si noe om hva vi mener eller ikke mener. Det skal vi si noe om senere, svarte BU-leder Per H. Christiansen (H), og viste til at saken ikke sto på sakskartet denne torsdagen.

Bydelsutvalget skal behandle forsalget til ny samfunnsdel i kommuneplanen, og avgi høringssvar, i sitt møte 15. juni.

– Noen av oss har vært på grundig befaring i området, og på nedre Grefsen, de siste månedene. Jeg kan forsikre om at vi er godt kjent med høringsutkastet fra byrådet, og vi kommer ikke til å få «blokksjokk» en gang til, sa Christiansen, med referanse til oppdagelsen i fjor vinter om at nedre Grefsen var blitt utviklingsområde.

Se bildet større

Boligområdet ligger tett inntil Nydalen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Ønsker alle innspill

– I forkant av MPS-møtet setter vi av én til halvannen time til et åpent infomøte om kommuneplanen som er på høring, og der vi inviterer alle som vil komme, sa Christiansen, og opplyste at bydelsutvalget vil prøve å få noen sentrale, ansvarlige politikere fra rådhuset til å delta.

Bydelsutvalget undertreket at de ønsker mange innspill fra befolkningen før de skal behandle saken og avgi sitt høringssvar, og vil at innspill også sendes på e-post til bydelen på postmottak@bna.oslo.kommune.no.

NB! Også byrådet, som har lagt frem utkastet til ny kommuneplan som er på høring frem til 30. juni, ønsker innspill til planen. Det kan sendes på e-post til postmottak@byr.oslo.kommune.no. Her kan du lese hele forslaget til samfunnsdelen av kommuneplanen som nå er på høring (Oslo kommunes nettsider).

Tirsdag ble det holdt et folkemøte i Rådhuset om kommuneplanen. Det kan du lese om her!

DEBATT:

Vigdis Dahlseide: Demokratiske prosesser? Trusselen om sanering henger over oss!

Marianne Husum: Hvem er disse Osloborgerene som fikk «absolutt ingenting» ut av folkemøtet? Noe fortetting må jo de på Montebello, Borgen, nedre Grefsen og tilsvarende områder tåle.

Les alt om kommuneplanen her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse