Frykter trafikken

Herman Leirtun, beboer i Kurveien, kom med innspill før BU behandlet forslaget til ny reguleringsplan i Grefsenkollveien/Kurveien. Foto: Kristin Tufte Haga

Kurveien-beboerne frykter dobling av forurensning og trafikk om Sameiet Grefsen Terrassehus får gjennomført byggeplanene om ny blokk i åsen, slik sameiet ønsker.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
GREFSEN: Beboerne i Kurveien har lenge fryktet for konsekvensene av en ny boligblokk på inntil ti etasjer i åsen bak Sameiet Grefsen Terrassehus, mot Grefsenkollveien. Det er Aepos Arkitekter som på vegne av Terrassehuset har lagt fram forslag til reguleringsplan. Kurveien-beboer Herman Leirtun, som stilte opp i åpen halvtime, er bekymret over at eneste inn- og utkjøring til prosjektet vil være gjennom nettopp Kurveien.

– Vi i Kurveien vil miste samtlige p-plasser og bli sosialt isolert fra venner og familie, som eventuelt må belaste småveiene rundt med parkering (dersom Kurveien blir «parkering forbudt»-sone, journ.anm.). Vi vil få doblet støy og luftforurensning, sa Leirtun, som mener innkjøringen må legges til Grefsen Terrassehus' egen tofelts innkjøring.

Saken har vært til behandling i Miljø-, plan og samferdselskomiteen (MPS), men samtlige partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, hadde endrings- og tilleggsforslag i BU-møtet forrige torsdag.

– Når vi skal komme med et innspill, syns jeg vi kan ta i så det gnistrer, sa MPS-leder Ivar Christiansen (Ap), som mente det var på sin plass av BU også å si noe om tilrettelegging av kollektivtransport og oppfølging av skole- og barnehageutbygging, selv om dette egentlig ikke inngår i reguleringsplanen.

Det endelige vedtaket ble et omforent forlag i åtte punkter, sydd sammen av litt fra alle partiene. Både møtesekretær Randi Sire og møteleder Per Elling Braseth-Ellingsen (V), som ledet saken fordi BU-leder Egil Ihlen meldte seg inhabil, som leilighetseier i Grefsen Terrassehus, slet med å holde oversikt over alle punktene. Men vedtaket, som kan leses i sin helhet på bydelens nettsider, krever at det tas hensyn til trafikkavvikling, grøntarealer, barnehage, kollektivtransport og høyden til byggene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse