Frykter trafikken

Frykter trafikken

Herman Leirtun, beboer i Kurveien, kom med innspill før BU behandlet forslaget til ny reguleringsplan i Grefsenkollveien/Kurveien. Foto: Kristin Tufte Haga

Kurveien-beboerne frykter dobling av forurensning og trafikk om Sameiet Grefsen Terrassehus får gjennomført byggeplanene om ny blokk i åsen, slik sameiet ønsker.

Tekst:

Publisert:

GREFSEN: Beboerne i Kurveien har lenge fryktet for konsekvensene av en ny boligblokk på inntil ti etasjer i åsen bak Sameiet Grefsen Terrassehus, mot Grefsenkollveien. Det er Aepos Arkitekter som på vegne av Terrassehuset har lagt fram forslag til reguleringsplan. Kurveien-beboer Herman Leirtun, som stilte opp i åpen halvtime, er bekymret over at eneste inn- og utkjøring til prosjektet vil være gjennom nettopp Kurveien.

– Vi i Kurveien vil miste samtlige p-plasser og bli sosialt isolert fra venner og familie, som eventuelt må belaste småveiene rundt med parkering (dersom Kurveien blir «parkering forbudt»-sone, journ.anm.). Vi vil få doblet støy og luftforurensning, sa Leirtun, som mener innkjøringen må legges til Grefsen Terrassehus' egen tofelts innkjøring.

Saken har vært til behandling i Miljø-, plan og samferdselskomiteen (MPS), men samtlige partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, hadde endrings- og tilleggsforslag i BU-møtet forrige torsdag.

– Når vi skal komme med et innspill, syns jeg vi kan ta i så det gnistrer, sa MPS-leder Ivar Christiansen (Ap), som mente det var på sin plass av BU også å si noe om tilrettelegging av kollektivtransport og oppfølging av skole- og barnehageutbygging, selv om dette egentlig ikke inngår i reguleringsplanen.

Det endelige vedtaket ble et omforent forlag i åtte punkter, sydd sammen av litt fra alle partiene. Både møtesekretær Randi Sire og møteleder Per Elling Braseth-Ellingsen (V), som ledet saken fordi BU-leder Egil Ihlen meldte seg inhabil, som leilighetseier i Grefsen Terrassehus, slet med å holde oversikt over alle punktene. Men vedtaket, som kan leses i sin helhet på bydelens nettsider, krever at det tas hensyn til trafikkavvikling, grøntarealer, barnehage, kollektivtransport og høyden til byggene.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!