Frykter vernede trær er skadet på Berg

Arbeidene er i gang i skolegården på Berg. Kun forarbeider, sier Undervisningsbygg, som avviser at de har satt i gang arbeider som strider mot reguleringsbestemmelsene. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Naboer reagerer på at gravearbeidene for ny gymsal på Berg skole er i gang før reguleringsplanen er vedtatt. Et gammelt tre skal også ha fått store skader.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

BERG: Det er naboer som har kontaktet Nordre Aker Budstikke med bekymringsmeldinger etter at gravearbeidene i skolegården på Berg skole angivelig allerede er i gang.

Forslaget til reguleringsplan for et nybygg på tre etasjer ut mot John Colletts allé, som skal inneholde blant annet gymsal, var ute på høring i sommer.

Nordre Aker Budstikke skrev i juli om hvordan Undervisningsbygg ønsker det nye skolebygget, og du kan lese mer om det her.

Reguleringsplanen er imidlertid ennå ikke vedtatt av bystyret.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Se bildet større

Illustrasjon av Berg skole, med nybygg, mot John Colletts allé. FOTO: Myklebust Øvrebø Arkitekter AS for Undervisningsbygg Oslo KF

Forutsetter at regulering ikke er brutt

Bydelsutvalgets Miljø-, plan- og samferdselskomité (MPS) hadde saken oppe til behandling i sitt møte tidligere denne uken. Komiteleder Erik Borge Skei (V) bekrefter at lokalpolitikerne i møtet ble gjort oppmerksomme på arbeidene som er igangsatt, men at de ikke rakk å sjekke dette nærmere før det ble gjort vedtak i saken. For å være på den sikre siden vedtok derfor MPS-komiteen følgende:

«Det forutsettes at det ikke utføres eventuelle arbeider på skoletomten i strid med gjeldende regulering og de påviste verneinteressene jfr. Cowi-rapport av 2012, før reguleringssaken formelt er avgjort.»

MPS-komiteen anbefaler at friområdet innlemmes i planområdet og at det vurderes en alternativ plassering av gymsal, slik at nødvendige vernehensyn for verneverdige trær kan ivaretas. Slik kan også uteområdet for elevene bli størst og best mulig, mener komiteen.

LES OGSÅ: Nå skal alle nye osloskoler bygges etter mal av Grefsen skole

Undervisningsbygg: – Kun forarbeider

Se bildet større

Skolegården på Berg med og uten det foreslåtte nybygget. FOTO: Kristin Tufte Haga/Myklebust Øvrebø Arkitekter AS for Undervisningsbygg Oslo KF

Etter å ha sjekket ut saken, og vært på befaring på skolen onsdag, kan tiltakshaver Undervisningsbygg berolige urolige naboer og lokalpolitikere:

– Undervisningsbygg har ikke startet de faktiske arbeidene på selve gymbygget, men kun påbegynt forberedende arbeid i forbindelse med plassering av to kummer. Det er per i dag gravd en grøft frem til der disse kummene skal plasseres, sier informasjonsrådgiver Siri Dobloug i Undervisningsbyg, til Nordre Aker Budstikke.

– Det er videre lagt ned rør for fremtidig tilknytning til gymsalen. Dette ble gjort før asfaltering av skolegården slik at skolegården kan benyttes uavbrutt under byggingen av det nye gymbygget, sier Dobloug videre.

Hun opplyser at dette er arbeider som er innenfor det de har lov til å gjøre før reguleringsplanen er vedtatt.

LES OGSÅ: «Heldagsskolen er et godt sted å lære»

Ikke-vernet tre

I følge Dobloug har Undervisningsbygg underveis i byggeprosjektet tatt hensyn til de vernede eiketrærne, og gravingen skal ikke ha kommet i konflikt med rotsonene, slik naboer har fryktet.

– Undervisningsbygg har holdt avstand til trærnes dryppsone/trekrone som anbefalt i Plan- og bygningsetatens skriv om tiltak for trær i Oslo. Det er imidlertid mulighet for en misforståelse da det står et asketre i umiddelbar nærhet til gravesonen, men dette er altså ikke et vernet tre og ikke hensyntatt i like stor grad. Eiketrærne står lenger unna kummen og er i tillegg gjerdet inn for beskyttelse, sier Dobloug.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse