– Frys politiker-godtgjørelsene!

Rødt, SV, Høyre og halve Frp vil sende signaler til Rådhuset om at politikergodtgjørelsene må fryses – i motsetning til Ap og Venstre. Nærmest på bildet: Hans A. Kjelland Aanesen (Frp), Tom-Espen Møller (H), Bent Gether-Rønning (H), Cecilie Amdahl (H), May-Brith Døssland (V) og Per Elling Braseth Ellingsen (V). Foto: Kristin Tufte Haga

– Politikergodtgjørelsene bør fryses, sa Cecilie Amdahl (H) i forrige bydelsutvalgsmøte. – Det er ikke noe vi skal uttale oss om, sa Ivar Christiansen (Ap).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.02.2009 kl 10:49

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NYDALEN: I dårlige tider som vi er inne i nå, ønsker både Frp (i hvert fall med én stemme), Høyre, SV og Rødt å gi signaler tilbake til Rådhuset om at satsene for de folkevalgte bør fryses – og ikke oppjusteres slik det er foretatt fra sentralt hold.

Ønske om "frysing" ble det også flertall for i bydelsutvalgsmøtet (BU) 5. februar. Men det var Ap og Venstre ikke enige i.

– Skal ikke uttale oss– Vi ser det ikke på som vår oppgave å gi noen form for høringsuttalelse til dette – det er jo bystyrets sekretariat som har bestemt satsene, sa Aps Ivar Christiansen, noe Venstres Per Elling Braseth-Ellingsen sa seg helt enig i.

– Klart vi kan!

– Men selv om dette ikke er en høring, så blir vi jo bedt om å gi vår tilslutning til saken. Det betyr jo ikke at vi ikke kan mene noe om det, sa Høyres Cecilie Amdahl.

Og det gjør da også BU med nevnte vedtak – tilbake til Rådhuset.

Hans A. Kielland Aanesen (Frp) gikk sågar så langt at han uttalte at den beste måten å spare lokalpolitikk-penger på, eventuelt kan være å legge ned hele BU.

Nye satser

De nye satsene sekretariatet har kommet frem til er blant annet at BU-leder (Egil Ihlen (H)) skal få årlig godtgjøring på kr 131.955, pluss kr 3.237 per møte (opp fra henholdsvis 124.260 og 3048 kr. i fjor).

Nestleder (Per Elling Braseth-Ellingsen (V)) skal få årlig godtgjøring på kr. 43.545 og 1516,- pr. møte (fra tidligere 41.420 og 1428), som resten av BU-medlemmene også får per møte.

Lederne av komiteene får rundt kr 10.445 per år – pluss 1134 per komitémøte (opp fra 9836 og 1069 i fjor). BU-komité-ledere i Nordre Aker er Ivar Christiansen (Ap) (miljø-, plan- og samferdsel), May-Brith Døssland (V) (kultur- og oppvekst), og Cathrine Løland (H) (helse- og sosialkomiteen), som nå er i permisjon som leder.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse