– Frysjaveien er ingen løsning

Men til høsten åpner Frysjaveien igjen, og mye av trafikken vil finne tilbake til Frysjaveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Vi kan ikke bare få trafikken ut av vårt eget nærmiljø og være fornøyde, sier Elisabeth Gabrielsen i den foreløpig stengte Frysjaveien.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.06.2008 kl 14:48

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
KORSVOLL: – Alle vil ha trafikken bort fra der de bor, sier Gabrielsen, som har stor forståelse for at beboerne i Maridalsveien er misfornøyd med den økte trafikkmengden i veien etter at Frysjaveien ble stengt for gjennomkjøring i april.

– Men det er her trafikken går til vanlig, i en vei som ikke er dimensjonert eller godt nok sikret til en slik belastning, sier hun og kikker nedover Frysjaveien.

Kø og høy fart

For nå er det kun 25-bussen som passerer forbi de dype hullene der Vann- og avløpsetaten legger nye vannrør.

8. mai skrev Nordre Aker Budstikke om at beboere i Svendsenga er lite fornøyd med at trafikkmengden i Maridalsveien, mellom Kjelsåsveien og Frysjaveien, er tredoblet som følge av omkjøringen. Når det ikke står kø i veien, er høy fart et problem, i et område som er skolevei for barn til Korsvoll skole.

Og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

– Ikke korrekt

"Jeg bor selv i Frysjaveien og har i flere år sett på den stadige økende trafikken (og farten) som en reel trussel for våre barn og for vårt bomiljø. Vi har ingen fartsdempere eller lyskryss som hindringer som igjen har ført til at Frysjaveien i flere år har fungert som hovedfartsåre, noe som IKKE er korrekt i forhold til trafikkreguleringsplanen for området", kommenterer en leser på Nordreakerbudstikke.no.

Elisabeth Gabrielsen har på vegne av styret i Brekke borettslag engasjert seg for en tryggere Frysjavei i mange år, men hun føler nå at arbeidet er fåfengt.

– Det er ingen avkjørsler i Frysjaveien, annet enn til borettslaget, så farten i veien blir veldig høy. Det gjør kryssing av veien særlig skummel for barn og funksjonshemmede.

Trafikkstøy som forsterkes av fjellveggen er også et problem. Utendørsmålinger har ifølge Gabrielsen vist 75-80 decibel på terrasser, og 42 decibel i korte perioder innendørs.

Glemmer Frysjaveien?

– Folk må ta fatt på trafikkproblemene de selv lager der de bor, sier Gabrielsen, som mener mye av trafikken i Frysjaveien er folk som skal til Grefsen/Kjelsås-området, men som vil unngå det belastede Storo-krysset. Hun viser til at biltellinger utført av borettslaget, viser cirka 10.000 passeringer i døgnet.

Hun er frustrert over at politikerne på lokalt og sentralt plan ikke har tatt tak i Frysjaveien.

– Det kan virke som om Frysjaveien alltid glemmes når trafikk er på kartet. Der pressgruppene er større og mektigere er det lettere å bli hørt. Vi i Frysjaveien har nok vært for fraværende i debatten, sier hun.

Kontroll ikke prioritert

Hun har tidligere skrevet både til Samferdselsetaten og Politiet uten at mye har blitt gjort og etterlyst tiltak som blant annet automatisk trafikkontroll (ATK). I brev fra 2006 svarer Samferdselsetaten at "Behovet for ATK tar utgangspunkt i antall ulykker og fartsnivå på stedet (...) I Frysjaveien er ulykkesfrekvensen lav og ATK vil av den grunn være lavt prioritert her".

– Det de sier er at ingenting vil bli gjort før det skjer ulykker her, sier Gabrielsen oppgitt.

– Vi kan ikke bare få trafikken ut av vårt eget nærmiljø og være fornøyde, mens andre må ta belastningen. Det må finnes løsninger som gagner alle, sier Gabrielsen, og legger til:

– Trafikken har kommet for å bli. Enten må politikerne si at de prioriterer trafikk og fremkommelighet, eller så må de gjøre noe for å trygge forholdene for de myke trafikantene.

– Problem i Maridalsveien

I Maridalsveien er flere beboere på banen og fastholder at "den nye" trafikken er et problem. Kjell Moland, styreleder i Brekkehus boligsameie, ved Brekkekrysset, der Kjelsåsveien krysser Maridalsveien, forteller at det om ettermiddagen står lange køer i krysset.

– Mellom 15.30 og 17.00 er det stillestående kø. Fotgjengerovergang finnes ikke. Vi har vært i kontakt med Samferdselsetaten, som opplyser at Brekkekrysset ikke kan omlegges før Frysjaveien er ferdig, tidligst i september. Men forholdene er uholdbare, og dette er en hastesak, sier Moland fortvilet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse