«Fuglekassenes» svanesang i bystyret

Revidert småhusplan vedtatt

DEFINERER NÆROMRÅDE: Illustrasjon viser bebyggelse i gateløp som skal hensynstas.

Ny, revidert småhusplan gir mer konkrete og strengere regler for tilpassing av bebyggelse, samt nye reguleringsbestemmelser for å hindre store terrenginngrep.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.06.2013 kl 10:29

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

ENDELIG: Bård Folke Fredriksen kan se utover byens småhusområder i forvissning om at ny småhusplan vil «beskytte» egenartete områder. Foto: Vidar Bakken

OSLO: - Jeg er glad for at vi nå har fått på plass mer presise og entydige bestemmelser for hva som kan bygges i småhusområdene, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H).

Fylkesmannens innsigelse

Byrådsavdelingen har sammen med etatene i flere år jobbet med en revisjon av småhusplanen. Det skjedde etter at Fylkesmannen i flere byggesaker gjorde om vedtak hvor Plan- og bygningsetaten hadde avslått søknader om rammetillatelser.

Fylkesmannen godtok ikke etatens skjønnsutøvelse med begrunnelse at flere av reguleringsbestemmelsene i småhusplanen var for vage til å kunne brukes som avslagsgrunn. Blant annet gikk dette på hva som kunne defineres som nærområde som skulle være retningsgivende for ny bebyggelse.

Fylkesmannens avgjørelser har ført til at en rekke hus, som blant andre Fredriksen selv tidligere har omtalt som «fuglekasser», det vil si mindre boenheter uten utspring og flate tak med takterrasser, poppet opp i ensartete områder med annen arkitektur.

Småhusplanen er en reguleringsplan som omfatter rundt 29.000 eiendommer i ytre by.

Les også: Byrådet vil ha strengere småhusplan

Definerer nærområdet

- Gjennom nye bestemmelser får vi flere virkemidler til å sikre god bokvalitet i småhusområdene. Vi har blant annet fått på plass en klar definisjon av nærområdet ved utbygging og hva som skal forstås med enhetlig bebyggelsesstruktur, sier Fredriksen.

I reguleringsbestemmelsene står det nå at i nærområder med hovedsakelig ensartet bebyggelse skal høyde, lengde/bredde, grunnflate, volumoppbygging, takform og materialbruk alle være formingsfaktorer som skal hentes fra eksisterende bebyggelse.

Stopper store terrenginngrep

- Et annet viktig punkt er de begrensninger som nå settes til utnyttelsesgrad under terreng. Det er for å slippe store terrenginngrep som blant annet utgraving av store garasjeanlegg medfører. Nå blir det også stilt større krav til sammenhengende utearealer for å bedre ivareta byens grønne preg. Samtidig vil muligheten til å slå sammen areal i større grad føre til at det blir mer lagt til rette for å bygge rekkehus eller tomannsboliger i stedet for små eneboliger, sier Fredriksen.

I bystyrets vedtak står det også at byrådet skal fremme forslag i kommuneplanen om nye fortettingsområder rundt stasjoner langs T-banenettet. Aktuelle områder som skal vurderes er Slemdal, Smestad, Frøen, Tåsen, Grorud, og Hauketo. De nye reguleringsbestemmelsene ble vedtatt med stemmene fra Høyre, Venstre, SV, KrF og De Grønne.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse