– Full barnehagedekning neste høst

– Full barnehagedekning neste høst

Denne gjengen fra Kjelsås skole barnehage, er fornøyd med barnehageplassene. Fra venstre i førerhuset: Thea og Henrik – bak fra venstre: Mie, Mattis og Anna.

Retten til barnehageplass bestemmer at alle unger skal få plass per 1. august 2008. – Nordre Aker er i rute, sier "barnehagesjef" Preben Winger.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.08.2008 kl 12:11

NORDRE AKER: I Nordre Akers kultur- og oppvekstkomitémøte tirsdag 19. august, redegjorde bydelens "barnehagesjef" Preben Winger for status.

– Retten til barnehageplass gjelder per 1. august 2009. Nordre Aker er i rute. Med familiebarnehagene, Tusseladden (ved Skeidbanen), Grefsenkollveien 14, Grefsentunet og "nye" Nordberg Barnehage i drift, vil vi ha full dekning neste høst, sa Winger i komiteen.

Ellers kunne han fortelle at før sommeren var det 167 barn på venteliste for barnehageplass i bydelen. Men etter at første hovedopptak er unnagjort, er tallene noe endret; per august mangler 109 barn under 3 år plasser, og 13 over 3 år har heller ikke plass. I tillegg vil flere av de barna som fyller ett år i løpet av året, gjøre ventelistene enda lengre.

Annonse
Annonse
Se bildet større

Nordre Aker vil kunne oppfylle retten til barnehageplass per 1. august 2009, tror bydelens Preben Winger.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!