Fulle skoler gir ringvirkninger

(Foran:) Eivind og Håkon Møen, Karoline Duesund Svendsen, (bak:) Ingvald Orthe, Simen og Celine Wiig og Tobias Orthe, her med Årvoll skole i bakgrunnen. Til høsten splittes de. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Overfylte Nordre Aker-skoler tvinger seksåringene Celine, Karoline, Håkon og Ingvald til å «gi bort» skoleplassen sin på Årvoll til barn fra Disen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.05.2008 kl 12:17

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

DISEN/ÅRVOLL: Selv om den delen av Brobekkveien der de fire familiene bor ligger utenfor skolekretsen til Årvoll skole, har de eldste barna her tidligere år fått begynne på skolen, som ligger cirka 400 meter fra hjemmet. Men til høsten blir det en slutt på dette. Når Celine Wiig, Karoline Duesund Svendsen, Håkon Møen og Ingvald Orthe blir førsteklassinger til høsten, er det delvis på grunn av en overfylt Disen skole at seksåringene må ta skolesekken og legge i vei mot Linderud skole, 1,2 kilometer hjemmefra.

Stadig fullt

Årsaken til dette er at Disen skole er full, og at Utdanningsetaten (UDE) og skolene har bestemt at fire av de ti barna som Disen skole ikke har kapasitet til å ta imot til høsten skal begynne på Årvoll. De seks resterende elevene blir henvist til Grefsen skole.

– Vi vil ikke på noen som helst måte skape en konflikt med Disen-foreldrene som har fått plass på Årvoll. Her er vi alle i samme båt, sier Nils Kristian Orthe, som har talt ti barn i nabolaget som ikke får starte på Årvoll.

– Det er rett og slett slik at vi er pålagt å avhjelpe en skole som er helt full. Elevene fra Disen må derfor gå foran enkeltsøkere, sa Karsten O. Lorentzen, rektor ved Årvoll skole til Akers Avis Groruddalen i forrige uke. Han understreker at Årvoll skole nå også er helt full.

Oppover i Groruddalen

På Linderud skole, som barna i Brobekkveien hører inn under, er også kapasiteten sprengt. Rektor Bjørn Ekren forteller til Nordre Aker Budstikke at alle som bor innenfor skolegrensen vil få tilbud om plass. Han bekrefter at det foreligger søknader fra elever som bor like utenfor skolegrensen, men som han vært nødt til å avvise. Ekren mener situasjonen er tilsvarende presset på alle naboskolene.

– Hvor er koordineringen? spør foreldrene, som mener at UDE bare skyver problemene over på andre familier.

– Vi som foreldre går inn i dette med et tiårsperspektiv. For oss er ikke situasjonen løst selv om UDE har bestemt seg for at det er slik det skal være. Vi mener det bør veie tungt at flere av barna allerede har søsken på Årvoll, sier Knut Møen.

– Det er nok lett å sette opp grenser og fordele elever på et papir. Men glemmer UDE at det faktisk er barn og familier bak tallene? undrer foreldrene.

– Må stille i kø

– Det er fritt skolevalg i Oslo, og foreldre kan søke barna sine over på andre skoler enn den de hører til, men det avhenger av plassen, sier avdelingsdirektør Harald Øvland i UDE.

Han forklarer Disen-elevens forrang til Årvoll foran søkerne i Brobekkveien med at det måtte finnes en løsning da det ikke var plass på den skolen disse elvene sokner til.

– Barna i Brobekkveien derimot, har fått skoleplass innenfor sin skolekrets, og stiller nødvendigvis bak de som allerede tilhører Årvoll, sier Øvland, som forklarer at dette er retningslinjene for tildeling av skoleplass i Oslo.

– I dette området er det prognostisert sterk elevvekst i årene fremover. Derfor er det vedtatt at skolene på Kjelsås, Grefsen og Sandaker skal bygges ut, sier Øvland. Han bekrefter at det derfor ikke vil være aktuelt med midlertidige løsninger verken på Disen eller Årvoll skole, så lenge det finnes plass på naboskolene.

– Bak hvert tall er det en elev. Avstand, trafikk og skolevei er avgjørende når inntaksområder vedtas, sier Øvland.

Likevel opplyser UDE med bakgrunn i byens utvikling, at man ikke kan forvente at elever om noen år vil gå på den skolen som er nærmest hjemmet.

– Felles front?

Årvoll-foreldrene er ikke videre imponerte over UDEs innsats.

– Vi syns vi har et rimelig krav. Barna våre skal få gå på skole nær der de bor, og få gå sammen med søsknene sine, sier Line Duesund Svendsen.

Foreldrene mener paviljonger kunne ha løst scenarioet de mener vil bli en realitet flere steder fra høsten av; elever og foreldre som er misfornøyde med den skoleplassen de har fått tildelt.

– Kanskje burde vi slå oss sammen med foreldrene på Disen og kjempet sammen?

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse