Fullt, fullt, fullt!

Det er mange barn på skolene i Nordre Aker. De ordinære skolebyggene er fulle for lengst. Illustrasjonsfoto: Karl Andreas KJELSTRUP

Foreløpige innskrivningstall viser at alle bydelens barneskoler – unntatt Maridalen – er så godt som stappfulle fra neste høst – og barn står på ventelister.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: Nordre Aker Budstikke har hentet inn opplysninger fra ledelsen ved bydelens åtte barneskoler. Bortsett fra Maridalen med veldig god plass, noen få ledige plasser på Tåsen, og én (!) ledig plass på Kjelsås, så er alle skolene smekk fulle ut fra "søknadsbunken" per medio mars, for høstens førsteklassinger.

Noen av skolene har også barn på venteliste – både innenfor det naturlige inntaksområdet – men og fra andre områder. Men ting endrer seg også underveis.

– Erfaring viser at innskriving ikke stemmer med reelle tall i august, sier rektor ved Korsvoll, Kari Røst Linna, og legger til at nærhet til, samt søsken ved skolen, vil være gjeldende kriterier for skoleplass ved for mange søkere fra skolens inntaksområde.

Høsten under kontroll

Og Utdanningsetaten (UDE) mener å ha "kontroll".

– Vår kontakt med skolene etter innskrivning av høstens nye førsteklassinger, tilsier ikke at vi venter problemer nå, med mindre det blir større endringer på grunn av flytting, sier UDEs direktør for skolebygg, Harald Øvland, og viser til at det i Nordre Aker er vedtatt ny ungdomsskole og utbygging av barneskolekapasiteten ved Grefsen, Kjelsås og Tåsen.

– Og inntaksgrensene vil bli justert i henhold til elevtallsendringer og utbyggingsprosjektene, sier Øvland.

Neste høst krever tiltak

Men de planlagte utbyggingene er ikke på plass til neste høst, og Øvland tror da at Nordre Akers skolesituasjonen vil bli mer prekær.

– Høsten 2010 venter vi at det vil bli behov for å gjøre tiltak. Utdanningsetaten mottar nye befolkningsprognoser fra kommunens statistiske kontor medio mai, og rullering av skolebehovsplanen sendes på høring til alle skoler, bydeler, en rekke organisasjoner m.v. primo juni. Planen vil inneholde oppdaterte elevprognoser samt nye forslag til kapasitetsutbygging, sier Øvland videre.

Brakker?

– Betyr kapasitetsutbygging paviljonger/brakker?

– Alternative løsninger utredes nå – dette må også vurderes etter at de nevnte nye befolkningsprognosene foreligger, svarer Øvland.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse