ANNONSE
Annonse

Fylkesmannen avslår Rønningen-protester

BEFARING: Mange fremmøtte ved byutviklingskomiteens befaring i forbindelse med utbyggingsplaner ved og av Rønningen Folkehøgskole. Her ved Langsetløkka og Osebakken, og rett nedenfor innkjøring til Langsetveien mot Rønningen Folkehøgskole. Foto: ARKIV/NORDRE AKER BUDSTIKKE

Et tyvetalls naboer klagde inn vedtaket om innkjøring fra Langsetløkka til de planlagte boligene på Rønningen folkehøgskole.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KJELSÅS: Plan- og bygningsetaten mente innkjøring til de 35 planlagte boenhetene i Myrerskogveien 52C-54, på det som i dag er Rønningen Folkehøgskoles tomt, kan skje fra nord, via Lachmanns vei ved Langsetløkka. Reguleringsplanen ble vedtatt i november i fjor.

Frykter trafikkbelastning

Flere naboer er uenige og mener vei- og trafikkfoholdene i området ikke kan ta den økte trafikkbelastningen, og klagde byrstyrevedtaket inn for Fylkesmannen.

Naboene mener eksisterende innkjøring fra sør, fra Myrerskogveien, også bør benyttes for de nye boenhetene. Klagerne argumenterer med at atkomsten fra Lachmanns vei vil medføre «800 meter omvei for samtlige biler, stor risiko for ulykker da veinettet er ekstremt dårlig og umulig og utbedre. Og at «Veien legges om til markagrensen som er godt brukt av voksne og barn.»

LES OGSÅ: Naboer lagde film om Langsetløkka-trafikken og «Mange flere biler i døgnet på denne veien?»

Vedtak basert på grundig vurdering

Nå har Fylkesmannen fattet vedtak i saken, og avslår klagene fra naboene. Vedtaket er endelig.

«Slik Fylkesmannen ser det baserer kommunens vedtak seg på relevante og saklige reguleringsmessige hensyn. Kommunens skjønn synes å være basert på en grundig og forsvarlig vurdering av de ulike interessene i området, som er fremkommet både under og etter behandlingen av de offentlige ettersynene og før og etter selve vedtakelsen av planen» skriver Fylkesmannen i brevet som er datert 14. juli, og er sendt klagerne. (Ekstern lenke).

Etter Fylkesmannens syn er dermed «kommunens planfaglige vurderinger i denne saken både forsvarlige og tilstrekkelig».

LES OGSÅ: Eieren kan stikke kjepper i hjulene for Rønningen-utbygging

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse