– Fylkesmannen overprøver småhusplanen

Bekymret: Stig Nielsen og Kjell Fr. Jacobsen ser etter mange års kamp for en strengere småhusplan at Fylkesmannen og utbyggere vil ha omkamp. Foto: Vidar Bakken

Det mener de som har kjempet gjennom en strengere småhusplan. Utbyggere bruker Fylkesmannen når de ikke får det som de vil.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.07.2008 kl 08:28

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: - Vi ser en stadig sterkere tendens til at Fylkesmannen griper inn i plan- og bygningsetatens (PBE) avgjørelser, når etaten praktiserer bestemmelsene i den nye småhusplanen. Tidligere har vi sett at når naboer klager, så har Fylkesmannens oppmerksomhet vært rettet mot saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen har eksplisitt sagt at han ønsker å være varsom med å gripe inn i det kommunale skjønn. Nå ser vi at Fylkesmannen fungerer som saksbehandler der utbyggere klager.

Fylkesmannen setter seg til doms og overprøver småhusplanen og mener den er for streng. Vi ser i byggesaker at Fylkesmannen setter kommunale vedtak til side med denne begrunnelse, selv om sbåde PBE og andre eksperter mener at småhusplanen på ingen måte er strengere enn hva plan- og bygningsloven tilsier. I tillegg reises det tvil om Fylkesmannen bruker rett lovanvendelse i enkelte av sine vedtak, sier Stig Nielsen, nestleder i Utvalget for harmonisk fortetting (UHF).

– Rydde opp i forholdene– Det foregår rett og slett en omkamp om småhusplanen med utbyggere og arkitekter i spissen. Vi har sett utbyggere som har fått flere avslag av PBE, som gang på gang klager til Fylkesmannen for å få opphevet vedtak, for så å få fullt medhold der. Vi ser med undring på at Fylkesmannens økende engasjement og stillingtaken i byggesaker sammenfaller med sterke utspill om revisjon av småhusplanen fra arkitekthold og eiendomsutviklere. Vi håper overordnede myndigheter kan rydde opp i forholdene og få bekreftet småhusplanens gyldighet en gang for alle, sier leder av UHF, Kjell Fr. Jacobsen.

– Svært betenkelig– Vi ser også en trend hvor deputasjoner med advokater i spissen får møte Fylkesmannen og legge frem sin sak, uten at for eksempel naboer får vite om dette. Det er også svært betenkelig når vi ser at en advokat som tidligere har hatt en ledende stilling hos Fylkesmannen er den som fører saken for utbyggere overfor tidligere underordnede hos Fylkesmannen, sier Nielsen.

Ansvarspulverisering

Begge mener at det i dag er Vill vest-liknende tilstander i byggebransjen.

– Vi ser enkelte store aktører som går igjen som ansvarlige søkere og tiltakshavere. I noen tilfeller kan det være opp til seks til syv ulike tiltakshavere som skifter i en kontroversiell byggesak. Det er nesten umulig å finne ut hvem som sitter med fullmakter og i siste instans har hjemmel og et juridisk ansvar når boligene står ferdig. Det fører til fullstendig ansvarspulverisering og er en stor fare for dem som til slutt blir sittende med boligene. Ser vi bak de forskjellige selskapene så er det de samme aktørene som går igjen på eiersiden og sitter i styrene til hverandres selskaper. Kontrollen opprettholdes av en rekke holdinginteresser gjemt i et nettverk av datterselskaper. Dette er svært betenkelig, sier Nielsen.

Jukset

De sitter de med materiale som viser at det er blitt jukset med alt fra reguleringskart og meldinger til oppmålingsvesenet til veierklæringer, ulovlige fullmakter og manglende ansvarsrett.

– Det gjøres på en veldig finurlig måte og er underlagt svært liten kontroll. Til og med personer og selskaper uten hjemmel har fått godkjent erklæringer. Egenerklæringer blir tatt for god fisk i og med at ansvarsretten ligger hos ansvarlig søker. Kommunen må ta tilbake kontrollen av byggeprosjektene, sier Nielsen.

– Vi er også betenkt når vi ser at aktører i byggebransjen har direkte kontakter inn i det politiske miljøet. Vi ser også tidligere sentrale politikere som lobbyister for byggesaker i rådhuset. Det er også fortsatt en trend blant enkelte utbyggere at naboer blir trakassert, truet med rettssaker, betalt for å holde munn og så videre. Som sagt, det er fremdeles vill vest i byggebransjen, sier Jacobsen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse