Gangveien krympet (nesten) vekk

Innsnevringen av passasjen, og gjerdet mot Maridalsveien, kom i forbindelse med utbygging av nye boliger. Sikten er for dårlig, mener Korsvoll Vel. FOTO: KORSVOLL VEL

Passasjen mellom Skibakkeveien og Maridalsveien har blitt så smal etter utbygging, at flere frykter både for sikkerheten og vintervedlikeholdet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.09.2016 kl 11:24

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Bussholdeplassen Skibakken i Maridalsveien ligger like bortenfor passasjen til Skibakkeveien. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

KORSVOLL: Etter at nye boliger ble oppført der Skibakkeveien munner ut i Maridalsveien, «forsvant» nærmest passasjen mellom de to veiene.

Det vil si, den er der, men er redusert til kun en brøkdel av hva den opprinnelig var.

Dette Google Maps-bildet fra 2012 viser oprinnelig situasjon:

Se bildet større

Denne skjermdumpen fra Google Maps viser hvordan det så ut der Skibakkeveien møter Maridalsveien, for snart fire år siden. Sperret med betongblokker, men med full sikt. FOTO: GOOGLE MAPS (SKJERMDUMP)

Både Korsvoll Vel og Nordre Aker Budstikke har mottatt henvendelser fra folk i området som er lite imponerte over resultatet. En leser forteller om lite eller ingen sikt når man kommer ut fra Skibakkeveien på sykkel, og om faren for at vimsete skolebarn skal komme litt for raske ut i veien nedenfor.

Slik ser det ut nå:

Se bildet større

Passasjen har blitt betraktelig smalere. FOTO: KORSVOLL VEL

På sine Facebook-sider skrev Korsvoll vel i helgen dette:

«Styret i Korsvoll Vel har mottatt flere klager på at passasjen mellom Skibakkeveien og Maridalsveien er blitt innskrenket som følge av utbygging. Passasjen er for smal til å ta unna den store trafikken av gående, syklende og folk med barnevogn. Det gjelder både beboere i området og trafikanter som kommer med buss til holdeplassene "Skibakken". Styret peker også på at fremkommeligheten vinterstid blir dårlig fordi den er for smal for måkebiler og snømåkeutstyr.»

Velet varsler også at de forbereder en klagesak til Oslo kommune.

Se bildet større

Lite sikt når man kommer ned mot Maridalsveien. Den smale stien vil dessuten gi problemer for vintervedlikeholdet, frykter Korsvoll Vel. FOTO: KORSVOLL VEL

Plan- og bygningsetaten

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Plan- og bygningsetaten (PBE) med spørsmål om hvordan de vurderer sikkerheten og sikten, og muligheter for vintervedlikehold, når passasjen har blitt så smal.

PBE henviser til Bymiljøetaten, som har ansvar for vedlikeholdsarbeid på veiene. Der svarer kommunikasjonsrådgiver Monica Thorud Olsen:

– Støyskjermen er godkjent og oppført i tråd med tillatelse gitt av Plan-og bygningsetaten. Bymiljøetaten hadde saken på høring i oktober 2015. Bymiljøetaten har ikke gitt uttalelse til mur, plen og gjerde som er etablert på stedet.

Hun er enig i velets vurering av fremkommeligheten.

– Slik området nå er opparbeidet er det til hinder for vårt drifts- og vedlikeholdsarbeid, samt at det er dårlig fremkommelighet for myke trafikanter fra Skibakkeveien til Maridalsveien. Vi må komme tilbake til hvordan vinterdriften skal løses, sier Thorud Olsen.

Kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen i PBE supplerer at en klage, som varslet fra velet, vil bli behandlet av hans etat.

LES MER OM OMRÅDET: Derfor heter det Skibakken – Dronningen skalv i mamelukkene!

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse