Går for delt ledelse i Oslo

1. juli 2006 ble Trygdeetaten og Aetat lagt ned og erstattet av en Ny Arbeids- og Velferdsetat (NAV).

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Innen 2010 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor i hver kommune hvor sosialtjenesten og den nye statsetaten har samordnet sitt tjenestetilbud.

Den nye statsetaten vil, i partnerskap med kommunenes sosialtjeneste, utgjøre den nyearbeids- og velferdsforvaltningen.

NAV-reformen omfatter over 17 000 ansatte og forvalter 270 milliarder kroner og har halvparten av den norske befolkning som brukere.

- I Oslo har vi gått for delt ledelse på NAV-kontorene, med en leder for NAV stat og en leder for kommunens sosialtjenester. Stillingen som leder for statsetaten i Bydel Nordre Aker er lyst ut, og vi antar at ny leder vil være på plass i løpet av januar 2007, sier fylkesdirektør Torild Lien Utvik ved NAV Oslo.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse