Går for enveiskjøring i Lettvintveien

Igjen ble trafikksituasjonen i Lettvintveien og Kapellveien diskutert blant bydelens politikere, her fra mandagens mps-møte, med leder Ivar Christiansen i midten.

Mandag diskuterte bydelens politikere Lettvintveien og Kapellveien, og går nå inn for enveiskjøring i begge veiene.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: I tråd med forrige bydelsutvalgsmøtets (BU) vedtak, ble trafikkplanen for nedre Grefsenområdet fra 2000 på nytt diskutert i Miljø- plan- og samferdselskomiteens (MPS) møte på mandag.

Mye på plass

Komiteen var enig om at mye hadde kommet på plass i nedre Grefsenområdet de seneste årene, i tråd med tidligere bydel Grefsen/Kjelsås' ønsker. Blant annet innsnevringer i tilknytning til Kapellveien, og vikepliktskilt fra småveier ut mot Grefsenveien. I tillegg er nå Storokrysset varslet ombygget av Statens vegvesen, noe som vil påvirke nærtrafikkområdet i fremtiden.

– Blant annet av den grunn synes jeg det er en god idé å løfte trafikksituasjonen i Lettvintveien og Kapellveien ut som en egen sak i dette møtet. Det er en reell situasjon nå, som vi kan gjøre noe med, foreslo Ivar Christiansen (Ap), leder av MPS-komiteen.

Tidligere i år har BU vedtatt å be Samferdselsetaten vurdere å åpne Kapellveien for tofilskjøring, for å avlaste trafikken i Lettvintveien, noe Kapellvei-beboerne protesterte mot.

Behandler trafikksituasjonen på nytt

Men i mandagens møte ble det enighet i komiteen om Christiansens forslag om å på nytt behandle trafikksituasjonen for de to veiene som egen sak. Etter hvert ble det også enighet om blant annet å fremme forslag for BU), og deretter igjen overfor Samferdselsetaten og Sporveien/Ruter, om at både Lettvintveien (som i dag er tofilsvei) og Kapellveien (er enveiskjørt i dag) blir/fortsetter å være enveiskjørt. 56-bussen vil komiteen at skal kjøre ned Lettvintveien til Kjelsåsveien, og at busstraseen opp mot Grefsenveien blir via Kapellveien fra Kjelsåsveien.

I tillegg ble det komitéenighet om at BU bør fremme forslag overfor Samferdselsetaten om å vurdere forbud mot å svinge til venstre i Storokrysset når man kjører ned Grefsenveien. Det for å avhjelpe den kaotiske trafikksituasjonen i ettermiddagsrushet ned Grefsenveien, som blant annet oppstår når bilister kjører via boligområdene og ut i Storokrysset, for å slippe unna kø på Ring 3 mot Sinsen fra Oslo vest.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse