Går inn i julen uten jobb

Arbeidsledigheten i Oslo har steget i 2009. Selv om Nav venter en utflating i 2010, vil likevel antallet ledige gå opp, spår etaten. Illustrasjonsfoto

575 personer i Nordre Aker er nå helt uten arbeid. Selv om ledigheten er økende sammenliknet med i fjor, er andelen i bydelen vår nest lavest i Oslo. For 2010 ser det mørkere ut.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO/NORDRE AKER: Nye tall fra Nav viser at 12.134 personer må la juleroen senke seg med en viss usikkerhet. Det er nemlig så mange som er registrert helt ledige hos Nav i Oslo. Dette er 4215 flere personer enn i desember i fjor – en økning på 53 prosent. 3,7 prosent av Oslos arbeidsstyrke er nå helt arbeidsledig.

Sesongjusterte tall viser at antallet helt ledige har økt med 571 personer eller fem prosent de tre siste månedene.

– 3763 personer var registrert som ordinære tiltaksdeltakere i desember, en økning på 1648 personer (78 prosent) sammenliknet med samme tid i fjor. Cirka 2000 av disse deltar på opplæring, mens resten enten er i arbeidspraksis, i jobb med lønnstilskudd eller andre tiltak. Økt tiltaksnivå har bidratt til å moderere ledighetsveksten i høst, sier fylkesdirektør i Nav Oslo, Tom Daniel Ø. Sunde, i en pressemelding.

Nordre Aker fortsatt lavt

I vår bydel er også ledigheten økende. 575 personer i Nordre Aker er går inn i julehøytiden som helt arbeidsledige, registrert hos Nav. Dette er 54 prosent flere enn i desember i fjor, og utgjør nå 2,5 prosent av den totale arbeidsstyrken i bydelen.

Sammenliknet med resten av byen er ikke andelen i Nordre Aker høy. Lavest ledighet i Oslo har fortsatt nabobydelene i vest, Vestre Aker og Ullern, med 2,4 prosent ledighet (av den totale arbeidsstyrken) hver.

Høyest ledighet har Grünerløkka og Gamle Oslo, med 5,8 prosent, og henholdsvis 1482 og 1271 personer. Også bydelene i Groruddalen har høy ledighet, med over fem prosent av arbeidsstyrken.

Bydelen med sterkest ledighetsvekst i desember er Bydel Nordstrand. Her har antallet helt arbeidsledige økt med 78 prosent sammenliknet med samme tid i fjor. Bydel Nordstrand har likevel en lav ledighetsrate på 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenliknet med november, er det nå 36 flere arbeidsledige i Nordre Aker, mens det er færre ledige enn i oktober, da tallet var 594.

Kraftig vekst i 2009

I 2009 var det i alt 35.836 ulike personer som meldte seg som arbeidsledige hos Nav i Oslo. Dette er en økning på 10 479 personer eller 41 prosent sammenliknet med 2008. Arbeidsledigheten i Oslo var i snitt 3,5 prosent av arbeidsstyrken eller 11.650 personer i 2009.

– Arbeidsledigheten i Oslo vil fortsette å flate ut inn i 2010. Til neste år forventer vi at i snitt 3,9 prosent av Oslos arbeidsstyrke vil være helt arbeidsledige. Gjennomsnittsledigheten antas å stige med 1510 helt ledige fra 11.650 i 2009 til 13.160 i 2010, sier fylkesdirektør Sunde.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse