Går mot "osteklokke- vern" av Maridalen

- Et vern uten formål og oppfølging holder rett og slett ikke, mener leder for Maridalens Venner, Tor Øystein Olsen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.12.2006 kl 09:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Maridalen: - Det er en grunn til at noe vernes. Det er jo fordi vi ønsker noe med det vernede området. Et vern forplikter og det har ikke miljødepartementet skjønt, sier Olsen og påpeker at motivet for vern av Maridalen er at området er et kultivert jord- og skogbrukslandskap med dype historiske røtter.

Tar initiativ

Maridalens Venner har tatt initiativ til mange restaureringsprosjekter innover i dalen. Noe av det som det jobbes med er å fullføre restaureringen av de mest prioriterte slåttemarkene og å bidra til at de mest prioriterte gjengrodde beitemarkene blir restaurert og tatt i bruk. Eksempler på dette er i Kirkebyområdet og ved Låkeberget.

- Gjengrodde og tilplantede områder med dyrkamark bør også restaureres og tilbakeføres, som Svingen på Hammeren og det gamle Turterjordet. Venneforeningen jobber også med at randsoner mellom dyrka mark og skogsmark blir ryddet og restaurert. Dette gjelder særlig mot sør, vest og øst, samt i områder med størst verneverdi. Restaurering av forfalte gårdsbygninger, er også en del av det foreningen ønsker å ha fokus på, forteller Olsen.

Han mener at en forutsetning for vern av Maridalen er at man får restaurert området.

- Maridalen er vernet på grunn av den menneskelige aktiviteten som har foregått her i hundrevis av år og det er sporene av dette som må taes vare på og gjenoppbygges. I dag er dalen gjengrodd og de verneverdige områdene består delvis av skog. Disse områdene må ryddes opp.

Et arbeid som aldri tar slutt

Bystyret har i år bevilget 700 000 kroner til Maridalens Venner.

- Dette er jo for at noe skal bli gjort. Miljøverndepartementet, som har vernet området, gjør svært lite. Verning er avhengig av oppfølging.

Olsen er mot det han kaller "osteklokkeverning" av Maridalen og forklarer: - Det er som om man skulle verne et gammelt hus uten å følge det opp. Ja, da blir det ikke McDonalds i det, men huset forfaller jo hvis ikke noe annet blir gjort. Det er jo forskjell på å verne mot noe og for noe!

Han ønsker å sette fokus på hele verneprosessen.

- Da snakker vi om skjøtsel og rydding. Dette er noe som ikke tar slutt, men som er et kontinuerlig arbeid. Det krever penger, men også menneskelige ressurser og kunnskap. Sentrale myndigheter har nesten ikke tatt et eneste grep her, sier han.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse