Garasjebygg blir høyblokk

Folke Bernadottes vei 4 på Kringsjå (dagens garasjebygg). Den eksisterende blokken i nummer 2 nærmest i bilde. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bystyret har vedtatt planene om en ni- og ti-etasjer høy blokk på Kringsjå. Klagefristen går ut mandag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.11.2016 kl 18:51

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KRINGSJÅ: Bystyret vedtok 28. september å omregulere Folke Bernadottes vei 4 fra «byggeområde for boliger til boligbebyggelse, gangveg og vegetasjonsskjerm». På tomten er det i dag et enetasjes garasjebygg.

35 leiligheter

Det er AS Naturbetong, på vegne av Norges Handikapforbund Oslo (NHF), med Arcasa arkitekter AS som konsulent, som planlegger å oppføre en ny boligblokk på 9 og 10 etasjer med cirka 35 leiligheter.

I tillegg sikres en gangforbindelse til turvei vest for planområdet og en «forbedring av avkjørselssituasjonen med vegetasjonsskjerm». Planområdet er på 2132 kvadratmeter.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Fristen er 21. november, og må meldes via Plan- og bygningsetatens nettsider.

Se bildet større

Den nye blokken ses midt i bildet, mellom de eksisterende blokkene i Folke Bernadottes vei. Grøntdraget går langs bebyggelsen. FOTO: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

LES OGSÅ: Nordberg skoles niendeklassinger er nest best i Norge

Underjordisk garasjeanlegg

Boligblokken skal plasseres mellom to eksisterende boligblokker, og får tilnærmet samme fotavtrykk og antall etasjer som disse. Parkering løses i underjordisk garasjeanlegg i to etasjer. De 13 parkeringsplassene som finnes i den nåværende garasjerekken, og som disponeres av Folke Bernadottes vei 2, blir erstattet i det nye underjordiske anlegget.

LES OGSÅ: Julesteming og «gaver med sjel»: To markeder og konserter på Nordberg helgen 18.-20. november

Innspill i høringsrunden

Se bildet større

Den nye blokken skal bygges mellom to eksisterende bygninger på ti etasjer. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I høringsrunden ble det fra sameier/borettslag og enkeltstående beboere pekt på en rekke mulige problemstillinger ved nybygget. Det gjalt blant annet parkeringssituasjonen for nåværende og fremtidige beboere i området. Området har i dag stort underskudd på parkeringsplasser, meldes det. Beboere er også bekymret for høyde og skyggevirkning fra nybygget, og påvirkningen på grøntdraget og vegetasjonen forbi eiendommen.

Plan- og bygningsetaten skriver i sin anbefaling: «Nærområdet er dominert av drabantbybebyggelse med en blanding av høy- og lavblokker, rekkehus og utendørs parkeringsanlegg. Den nye boligblokka føyer seg inn i den etablerte strukturen av høye hus, med plassering diagonalt mellom omkringliggende boligblokker med tilsvarende høyde.»

LES OGSÅ: Det skal også bygges høyt også andre steder i nabolaget på Kringsjå: Slik blir «nye Kringsjå»

I tråd med kommuneplanen

Det vises videre til at forslaget følger opp kommuneplanens arealstrategi om «boligfortetting innenfor byggesonen ved stasjonsnære områder» samt byrådets føringer om å tilrettelegge for økt boligbygging.

Det argumenteres blant annet med nærheten til Marka, dagligvareforretning, t-banestasjon og bussholdeplass.

Hele saksfremlegget og vedtaket kan lese hos Plan- og bygningsetaten.

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse