Gass og alkolås

Snart blir søppelbilene renere og mer miljøvennlige. Og de får alkolås.

Samtlige 70 søppelbiler i Oslo skal innen 1.10 2009 gå på miljøvennlig biogass. De skal støye mindre. Og de blir utstyrt med alkolås.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.07.2008 kl 15:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Renovasjonsetaten i Oslo kommune profilerer seg som en miljøetat som jobber for en renere by. Hittil har ikke dette manifistert seg i bilparken. Men det endres nå.

-Hittil er det ikke stilt særlige miljøkrav til materiellet som brukes ved innhenting av avfall i Oslo. Nå er dette endret både hva gjelder utslipp og støy, sier avdelingsdirektør Jacob Landsvik til Lokalavisene Oslo.

-Renovasjonsetaten (REN)har inngått nye renovasjonskontrakter for innsamling av husholdningsavfall med Veolia Miljø Gjenvinning AS og RenoNorge AS. Kontraktene gjelder fra 1. oktober 2009. Den samme dato hvor REN starter opp pilotprosjekt for kildesortering av plastemballasje og matavfall i Oslo.

- Konkurransen har virket både med hensyn til pris og miljø, og det er svært gledelig, sier Jacob Landsvik i Renovasjonsetaten. Avgjørelsen om å velge disse to leverandørene er i gjort i henhold til tildelingskriteriene; pris (50 prosent), oppdragsforståelse (25 prosent) og miljø (25 prosent). Det er første gang i Renovasjonsetatens historie at miljø er tillagt så stor vekt i en konkurranse.

Stor miljøgevinstRenovasjonsetaten har evaluert miljømessige faktorer i forhold til utvendig støynivå ved kjøring og tømming. Videre er det evaluert miljømessige forhold som: bruk av hydraulikkolje kontra vann, partikkelfilter, miljøvennlig drivstoff, EURO 4/5 miljøkrav, miljøvaskehall, type dekk, regummiering/ gjenvinning av dekk, miljøbil (el-bil) for driftsleder, biologisk nedbrytbare oljer/kjemikalier, og ikke minst ECO-kjøring/opplæring.

Mindre støy

I tillegg til å være det mest miljøvennlige alternativet reduserer biogass også utvendig støy fra motor. En av leverandørene vil også gå til anskaffelse av EL-biler til driftsledere, sier Landsvik. For innbyggerne i Oslo vil det bety mye at hver eneste renovasjonsbil nå skal utstyres slik at støy dempes mest mulig, ikke bare i trafikken, men også under selve tømmingen av avfall fra din søppelkasse.

-Støyen vil aldri bli helt borte, det vil alltid oppstå dunking mot bilene. Men ny teknologi bidrar til støyreduksjon, sier Landsvik.

AlkolåsEn annen viktig nyvinning er at alle biler utstyres med alkolås. Ikke fordi ansatte i renovasjonsetaten er mer drikkfeldige enn andre. Men fordi tiltak mot promillekjøring er et fokusområde innen hele lastebilnæringen, og Renovasjonsetaten ønsker å være i front også her. Med alkolås blir det rett og slett umulig for en sjåfør å starte en eneste av de 70 lastebilene om morgenen, dersom han har rester av alkohol i blodet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse