– Gi oss et feltteam

Leder Kristoffer Gustavsen og Ungdomsrådet.

Ungdomsrådet er bekymret over volds- og drikkekulturen blant unge i Nordre Aker. Nå vil de ha økt fokus på ungdomsklubbene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.04.2008 kl 15:16

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Bydelens Ungdomsråd har diskutert oppslaget i Nordre Aker Budstikke 13. mars, der politibetjent Britt Ellen Hindrum og SaLTo-koordinator Unni Haug peker på at alkoholbruken blant unge i de vestlige bydelene er økende, og at Nordre Aker-ungdom er overrepresentert på voldsstatistikken hos Politiet.

Ønsker feltteam

Ungdomsrådet deler politiets og SaLTos bekymring, og ønsker flere synlige voksenpersoner.

– I gamle Bydel Grefsen-Kjelsås var det tidligere et «felt-team», som gikk rundt i bydelen på fredags- og lørdagskvelder. Teamet besto av voksne personer som kjente bydelen og mange av de unge. Vi i Ungdomsrådet savner et slik team i bydelen, sier Ungdomsrådsleder Kristoffer Gustavsen, på vegne av Ungdomsrådet.

Han mener det er viktig at Politiet er synlige, men er bekymret over at de får for lite ressurser.

– Det er like viktig at Politiet har en god tone med ungdommen, som at de tar de unge som gjør noe galt. Vi hører ofte om situasjoner der Politiet har vært ufine mot ungdom i vår bydel, noe som absolutt ikke skal skje, sier Gustavsen.

– Foreldrenes ansvar

Han mener foreldre må bli flinkere til å følge med på hva ungdommene deres driver med i helgene.

– Ungdomsrådet ser spesielt at forekomsten av «hjemme alene»-fester øker i bydelen. De oppstår ofte når mor og far har dratt på weekendtur og ungdommen blir etterlatt med huset alene. Det hele ender ofte i full fest, støy for naboer og lokalsamfunnet, samt høye utgifter ved hjemkomst. Foreldre må ta mer ansvar, vi lever ikke på 60-tallet lenger, og ungdomsmiljøet har utviklet seg i takt med verden, sier Ungdomsrådslederen, som understreker at det store flertallet i Nordre Aker er flotte ungdommer.

Viktige tilholdssteder

Ungdomsrådet er kritisk til at det ikke er funnet en god nok erstatning til ungdomshuset Brakka ved Engebråten skole.

– Vi tror ikke Bydelsutvalget ser verdien i Brakka. Mange av ungdommene som kunne falt utenfor er tatt godt vare på av det gode tilbudet der, sier Gustavsen, som tror det vil få uheldige konsekvenser spesielt for disse, dersom Brakka ikke erstattes.

– Glasshuset ved Nordberg skole er også et godt tilbud. Men utfordringen til Glasshuset er at de færreste av ungdommene ønsker å benytte seg av det fordi det har for lite bredde. Et av problemene er at Glasshuset ligger så nært skolen, at elevene assosierer Glasshuset med skolen. Ungdomsrådet savner et tilbud likt Action 22 (et tidligere ungdomshus på Tåsen, journ.anm.), som også ungdommen i bydelen selv savner, avslutter Gustavsen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse