Giftig jordsmonn i barnehagene

Oslo kommune har nå skiftet ut blant annet giftig jordsmonn i byen sbarnehager. Barnehagen på bildet er kun en illustrasjon.

Oslo kommune er nå ferdig med å bytte ut giftig jordsmonn og giftig trevirke i byens barnehager.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har de siste årene kartlagt og skiftet ut forurenset overflatejord og CCA-trykkimpregnert trevirke i alle byens barnehager, både kommunale og private.

Ifølge EBYs nettsider er nødvendige tiltak nå gjennomført og prosjektet sluttført for Oslo kommune sin del.

529 av 734Resultatene av kartleggingen i byens 734 barnehager viste behov for jordtiltak og/eller behov for utskifting av trevirke i over to tredjedeler av barnehagene, nærmere bestemt 529 barnehager.

Verst i sentrum

Ifølge EBY har resultatene variert fra bydel til bydel.

Sentrumsbydelene Gamle Oslo og Grünerløkka hadde prosentvis flest barnehager med forurenset overflatejord.

— Tendensen var at jo lenger fra sentrum man kom, desto færre barnehager var det med forurenset overflatejord. Tendensen var sterkest østover, men med et noe større utslag i Bydel Grorud, står det å lese på EBYs nettsider.

Det var hovedsakelig benzo(a)pyren, bly og arsen som ble påvist i analyser. Hovedtyngden av verdiene lå rett over, eller tett ved tiltaksgrensen.

Tiltak

I barnehager hvor det ble funnet verdier som var høyere enn anbefalte grenseverdier ble det gjennomført tiltak i tråd med faglige anbefalinger.

Dette gikk i hovedsak ut på å dekke til forurenset jord med fiberduk, fylle på ny jord eller grave bort og skifte ut den forurensede overflatejorda. Omfanget skal ha variert fra kun å omfatte et blomsterbed til å gjelde hele utearealer.

CCA-trykkimpregnert trevirke, det vil si trevirke som er innsatt med kobber, krum og arsen, ble også byttet ut med godkjente materialer. Utlekking av arsen i jorden er regnet som hovedproblemet ved slikt trevirke, som ofte er brukt i kantstokker rundt sandkasser.

Ikke akutt

EBY opplyser at det er viktig å understreke at det på tross av for høye verdier i overflatejorden ikke har dreid seg om en akutt helsefare, og at eventuelt påvist forurensing i jorda ikke nødvendigvis gir uttrykk for eksponering av hvert enkelt barn.

Ifølge EBY er det heller ikke kjent at disse stoffene har forårsaket sykdom eller skade hos barnehagebarn i Oslo.

— Det er likevel viktig å redusere den samlede miljøgiftbelastningen hvert enkelt individ utsettes for i løpet av livet. Summen av mange slike påvirkninger over mange år vil på lang sikt kunne utgjøre en helsefare. Begrensning av forurensingsnivåene i jorda er hensiktsmessig som et generelt helsefremmende og forebyggende tiltak, skriver EBY på sine nettsider.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse