Gir blaffen i båndtvangen

BÅNDTVANG: Ikke alle overholder båndtvangen, som her ved Akerselva en ettermiddag denne uka. I alt skal det ha vært seks løse hunder sammen i området der bildet ble tatt. FOTO: LESERBILDE

Bildet av flere løse hunder langs Akerselva midt i båndtvangsperioden, mens små fuglenøster skal ta de første flyvetakene, opprører. Er det greit å la hunden løpe løs?

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Faktaboks Båndtvang

§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.

«I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

  • Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder,
b) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon,
c) på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser,
d) i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder,
e) i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, eller
f) under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

  • Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning.
  • Ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e og f kan båndtvang bare innføres i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, eller hvor vilt man ønsker å beskytte har sitt leveområde. Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det. Der beite, natur- og rekreasjonsområder berører flere kommuner, bør disse samordne sine forskrifter. Kommunens innføring av båndtvang etter bokstav f kan påklages til fylkesmannen.
  • Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder eller gravplasser.»

Kilde: Lovdata.no

KJELSÅS: I følge lovverket er det ikke det. Båndtvang for hunder gjelder i hele Norge fra 1. april til og med 20. august. I Oslo gjelder bestemmelsen både i Marka og i byen – også i parker, friområder og på øyene i fjorden. (Se faktaboks for ordlyden i lovteksten).

Få siste nytt rett i nyhetsfeeden! Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Løs langs Akerselva

Nordre Aker Budstikke har blitt kontaktet av en leser som reagerer sterkt på det som skal ha vært to personer med hele seks løse hunder ved Akerselva en ettermiddag tidligere denne uka.

– Personene så ikke ut til å ha full kontroll på hundene, som løp rundt, opp og ned ved Grønvold, nesten øverst ved Oset og Maridalsvannet, sier leseren, som ønsker å være anonym, til Nordre Aker Budstikke.

Hun spør seg hvordan hundeeiere bare rett og slett kan gi blaffen i båndtvangen, med alt det skjøre livet i skog og mark, og også langs Akerselva.

LES OGSÅ: Setter ut 200.000 fiskeyngel: Møt gutta som holder liv i Akerselva

Kan ikke bøtelegge

Båndtvangen skal sikre at fuglene ikke blir forstyrret av hunder i hekkeperioden, og at dyrene ikke blir jaget eller skremt i den perioden de har avkom. Det er mer dyreliv i byen enn mange er klar over.

– Våre skogforvaltere påtaler brudd på båndtvangbestemmelsene overfor hundeeiere, spesielt i yngle- og hekketiden, men vi har ingen myndighet til å bøtelegge, sier pressekontakt Odd Olav Bratteberg i Bymiljøetaten.

Han understreker at etatens forvaltere, som alle andre som kommer over ulovlige forhold, må politianmelde/melde fra til politiet om slike forhold. Det er de som har myndighet til å skrive ut bøter.

– Vi gjør oppmerksom på at våre skogforvaltere ikke kan være overalt til enhver tid, men vår erfaring er at når vi ber hundeeiere holde hunden i bånd så følger de oppfordringen, sier Bratteberg.

LES OGSÅ: Folkets protester vant fram. Planene om asfaltering langs Akerselva ble lagt i grus

Friområder for lufting av hund uavhengig av båndtvang

I 2007 ble ble ti grøntområder opprettet som friområder for lufting av hund. Disse er spredt rundt omkring i hele byen, og her kan hundeeiere slippe hunden løs for trening, lufting og dressur hele året, uavhening av båndtvangsperioden.

De ti friområdene der båndtvangen ikke gjelder er:

1. Styggedalen, Bogstad
2. Hundejordet, Frognerparken
3. Grefsenkollveien
4. Vest for Isdammen på Årvoll
5. Nuggerud P-plass, Ellingsrud
6. Lille Wembley, Haugerud
7. Skraperudtjern
8. Hallagerjordet, Ljan
9. Jomfrubråtveien, Ekeberg
10. Ola Narr, Tøyen

Les mer om disse områdene på Bymiljøetatens nettsider.

Ekstraordinær båndtvang

Kommunen kan velge å innføre ekstraodinær båndtvang i begrensede perioder utenfor båndtvangsperioden (1. april – 20. august).

Dette er ved ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte vilt som vil kunne bli jaget/skadet av løse hunder. Dette er først og fremst aktuelt ved store snømengder, eventuelt i kombinasjon med langvarig kulde eller andre forhold som gjør betingelsene for viltet spesielt vanskelige.

Hundeeier har i følge Hundeloven alltid ansvar for å ha kontroll på hunden sin ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at den ikke jager eller skader vilt. Enkelte områder i Oslo har båndtvang hele året. Se hvor disse stedene er på Bymiljøetatens nettsider.

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse