Gir ikke opp ringbussforslag

Bjørn Iddeng (Frp) vil kjempe videre for BUs tidligere vedtak om en ringbuss i Nordre Aker. Her ved traseens foreslåtte start- og endepunkt, Kjelsås stasjon. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Det er flere år siden Eldrerådet og BU ba om en ringbussrute i Nordre Aker. Ruter rynker på nesen, men Bjørn Iddeng (Frp) vil ikke gi slipp på kollektivønsket.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Allerede i forrige valgperiode sendte bydelsutvalget (BU) ønsket om en utredning av en ringbussordning som kan binde bydelen bedre sammen, til daværende Oslo Sporveier.

– For dårlig

– Det er for dårlig internkommunikasjon i bydelen. Det er vanskelig å komme seg til sykehjem, eldresenter og forretninger fra flere områder av bydelen, og liten mulighet til å komme seg på tvers. Fra Øvre Grefsen og Grefsenkollen går det for eksempel bare kollektivtransport til Storo og Torshov, sier Bjørn Iddeng (Frp), medlem i bydelens miljø-, plan og samferdselskomité (MPS).

Forslaget som nå er funnet frem igjen var også ment for å forbedre forbindelsen til andre offentlige transportmidler, som T-bane, trikk, tog og fjern- og nærbusser.

Dagens tilbud mener Iddeng resulterer i unødvendig mye privatbilisme og parkering i villaveiene rundt kollektivknutepunkt.

Bussruten er tenkt som et supplement til trikken, og for å dekke områdene den ikke korresponderer med. Den vil erstatte dagens buss 56 til Solemskogen.

– Tilbudene i dag kommuniser i liten grad med hverandre og medfører mye ventetid, sier Iddeng, og understreker at en eventuell ringbuss må ha avganger i begge retninger.

Kommer alle til gode

– Det er meningsløst at store deler av Nordre Aker ikke har et godt nok kollektivtilbud, slik største delen av Oslo førøvrig har, sier Iddeng, og referer til at liknende ring-ruter finnes andre streder i byen.

– Bydelen vokser, og beboerne bør vendes til å bruke kollektivtransport for å få ned privatbilismen, sier Iddeng, som tror et slikt busstilbud, med riktig koordinering, ville vært positivt for mange av dem som i dag bruker TT-reiser.

– Men dette busstilbudet vil komme alle beboere i området til gode, ikke bare eldrebefolkningen, sier han.

– Økt trafikkbelastning

Iddeng er svært lite imponert over Ruters (tidligere Oslo Sporveier) behandling av saken. Svar på bydelsutvalgets henvendelse kom, ifølge Iddeng, først etter tre år – da samferdselsbyråden purret.

I uttalelsen fra Ruter pekes det blant annet på at bussforslaget vil utsette villaveier for økt og uønsket trafikkbelastning.

– Det viser bare at de ikke har vært ute og sett på forholdene. Ser man på forslaget til trasé går den utenom villaveiene, og der den ikke gjør det er gatene brede, sier Iddeng.

Derfor fremmer han nå saken på nytt i MPS-komiteen, som skal behandle saken på mandag.

– Håpet er at vi får saken gjennom også i BU, slik at bydelen kan ta den til et høyere nivå, og rette forespørselen direkte til samferdselsbyråden, sier han.

Iddeng legger til at det bør foretas en befolkningsundersøkelse der både vel-, pensjonist-, idrettsforeninger, eldresentre og skoler er med, for å kartlegge behovet.

– Byråd Myhre (Frp) er en fornuftig mann, så vi utfordrer ham gjerne til å få fortgang i dette, sier Iddeng.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse