- Gjeldende Falck-regulering ga byggetillatelse

Nabo Lars Petter Henie mener Falck gir blaffen i reguleringsbestemmelsen om at det ikke er lov å kjøre ut fra adkomsten i syd for Falck-eiendommen, nederst i Øvre Stabbursvei.

Det er trafikkstrid mellom Falck AS og Øvre Stabbursvei-beboere. - Nå må Falck snart respektere kommunens vedtak og naboenes behov, sier nærmeste nabo, Lars Petter Henie.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.11.2007 kl 10:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Nabo Lars Petter Henie mener Falck (i bakgrunnen) gir blaffen i reguleringsbestemmelsen om at det ikke er lov å kjøre ut fra adkomsten i syd for Falck-eiendommen, nederst i Øvre Stabbursvei.

Tåsen:Lars Petter Henie, nærmeste nabo til Falck AS nederst i Øvre Stabbursvei (ØSV), forteller om en konflikt mellom Falck og naboene som i følge Henie har pågått i ti år.

Regulering ga byggetillatelse

Han har ingen forståelse for at Falck søker endring av reguleringsbestemmelse for næringseiendommen.

- Dagens regulering for inn- og utkjøring på Falcks eiendom er et kompromiss mellom Falcks næringsinteresser og bolignaboenes behov, etter at Falck la frem byggeplanene for det nye hovedkvarteret i 1999. Falck fikk byggetillatelse på grunnlag av en regulering som bestemmer at nedre adkomst kun er for innkjøring - og øvre adkomst (mot Maridalsveien) er for utkjøring - også for privatbilene tilknyttet Falck. Det for å spare naboene langs ØSV for mye trafikk og støy, særlig fra de store bergingsbilene som jobber dag og natt, sier Henie.

- Det var Falck selv om søkte om denne reguleringen, sier han, og viser frem brev dengangen "Falken" sendte til daværende byråd Grethe Horntvedt.

- Formuleringen om "all trafikk" brukte Falck i mange brev i 1999, blant annet til Byrådet, til Plan- og Bygningsetaten og til naboene. Det lå også til grunn for Falcks støymålinger, som de brukte for å vise minimal støybelastning. Det var en bevisst formulering, og ikke en "inkurie", slik Nordberg hevder.

Henie mener Falck sjelden har respektert reguleringen, og at det påfører naboene trafikk- og støyplager - særlig om natterstid.

- I de siste ukene har det bedret seg, men jeg frykter for hva som skjer hvis Falck får godkjent sin søknad, sier han.

- De fleste bergingsbilene parkerer og snur nederst i ØSV, og kjører opp igjen samme vei. Jeg har snakket med sjåfører som har fortalt at bilene uansett er for store til å komme gjennom undergangen på Falcks eiendom og opp til utkjørselen mot Maridalsveien, slik reguleringen bestemmer.

- Hvis kommunen nå godkjenner Falcks forslag, så vil det være å regulere inn en praksis som over tid har vært i strid med reguleringen, og som naboene forgjeves har protestert mot. Selv om Falck sier at forslaget bare gjelder for privatbilene, så vil det være et helt galt signal. Reglene må gjelde for alle, og vanlige borgere har krav på beskyttelse, sier Henie.

Nederst i ØSV ligger en snuplass, som Henie mener Falck urettmessig bruker til parkering.

- Snuplassen er nærmest innlemmet i Falcks eiendom. ØSV er en blindvei - stengt mot Rolf Wickstrømsvei. Falck okkuperer snuplassen med blant annet parkerte bergingsbiler og bilvrak. Politiet forstår problemet, og har uttalt at det vil bli satt opp et parkering forbudt-skilt på snuplassen. Det er vi glade for, sier Henie, som tror bydelens miljø, plan, og samferdselskomités forslag vanskelig kan realiseres.

- Komitéen foreslår at ØSV sperres øverst og åpnes nederst. Det er viktig at ØSV fortsetter å være blindvei. Men forslaget krever store endringer i kjøremønsteret. Det tror jeg blir vanskelig å få til, mener Henie.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse