Gjengangersuksess - også i Oslo

Førstegangskriminalitet og gjengangerkriminalitet er på vei ned som følge av nye prosjekter, sier Hanne Persson. Foto: Camilla Svendsen

Tidligere denne uken kunne man lese om «gjengangersuksess» i Stavanger». – Det har vi i Oslo også, sier politioverbetjent på forebyggende ved Majorstua Politistasjon, Hanne Persson.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.10.2008 kl 13:39

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Majorstua Politistasjon er i ferd med å avslutte et treårig forebyggingsprosjekt mot gjenganger-kriminalitet blant ungdommer. Overvåkingsfoto fra DnB NOR

MAJORSTUEN: Majorstua Politistasjon er i ferd med å avslutte et treårig forebyggingsprosjekt mot gjenganger-kriminalitet blant ungdommer, også i tråd med Regjeringens handlingsplan for forebyggende 2005 - 2008. Oslo-prosjektet - som er ett av fire i hele landet - gjelder for områdene Øvre Frogner, Marienlyst, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker. Og i likhet med Stavanger-suksessen, som man kunne lese om i media tidligere denne uken, er resultatene fra Majorstua politistasjons prosjekt også gode.

Mindre førstegangskrim

– Tallene kan jeg ikke legge frem nå. Men tendensen er klar, og vi vet at nytenkingen hjelper. Førstegangskriminalitet og gjengangerkriminalitet er på vei ned i alle disse nevnte områdene, sier politioverbetjent på forebyggende avdeling ved Majorstua politistasjon, Hanne Persson, som også fortalte om de gode resultatene på politikonferansen på Soria Moria tirsdag denne uken.

Politirådet har også vedtatt at ordningen skal fortsette.

Prosjektgruppe og oppfølgingsteam

Persson forteller om en prosjektgruppe, som blant annet består av en koordinator, ungdomsetterforskningsleder ved politistasjonen, ungdomsjurist, barnevernskonsulent, representant for konfliktrådet i Oslo, samt leder for forebyggende ved Majorstua - Persson selv.

– Det som skjer konkret når en ungdom blir tatt for en kriminell handling - alt fra rus, tyveri og vold - er at prosjektgruppa setter sammen et oppfølgingsteam for ungdommen. I teamet er alle instansene som er involvert i den unges liv inkludert. Det kan blant annet være skole, helsemyndigheter, barnevern, lokale SALTO (Sammen Lager vi et Troyggere Oslo), kanskje til og med treneren for den unges fotball-lag, men ikke minst er den unge selv tilstede med foreldre og foresatte. Poenget med oppfølgingsteamet er jo gjennom samarbeid å redusere gjentatte kriminelle handlinger begått av barn- og unge - noen helt ned i 12 - 13 års alderen. Samarbeidet gir en mye tettere oppfølging av ungdommen enn kommunen har kunnet tilby tidligere, forteller Persson.

Frivillig – Det handler om unge som fortsatt bor hjemme. Både foreldre og ungdommen må samtykke i tilbudet om oppfølgingsteam - det er helt frivillig. Og stort sett så er både foreldre og den unge glade og takknemlige for å bli fulgt opp av teamet, kanskje med fellesmøter hver 14. dag. Viktig for ungdommen å se at vi alle stiller opp for å hjelpe. Det blir jo tatt et tett grep om ungdommen, og han/hun får liten sjanse til å «lure» noen av oss, siden de forskjellige instansene jobber så tett sammen.

Påtaleunnlatelse med vilkår

– Likevel, vi bruker også påtalemessige avgjørelser for å forplikte en ungdom til å være med i oppfølgingsteamet, og skreddersyr vilkårene til hver enkelt gjennom aktiv bruk av påtaleunnlatelse med vilkår, og deltagelse i megling og stormøter, sier Persson.

Stormøter er når blant annet «utøver» møter «offer».

Problemorientert politiarbeid

– Dette handler også om problemorientert politiarbeid - på individnivå. Gjennom samarbeid med de andre instansene og etatene, kan man også lettere finne årsaken til at den unge havner skjevt ut, ikke minst med tanke på den unges ellers generelle oppvekstkår - forhold som kanskje andre etater «eier» og må ta tak i, sier Persson.

Selve prosjektgruppa møtes hver uke.

– Da oppsummerer vi siste ukes eventuelle unge kriminelles handlinger, slik at vi i fellesskap kan ta tak i disse så snart mulig, sier Persson, og legger til at rundt 40 unge har vært innom prosjektet i løpet av tre års perioden.

Lenger oppfølgingstid

Til nå har gjennomsnittsoppfølgingen vært på rundt seks måneder.

– Likevel ser vi at enkelte av ungdommene trenger lenger oppfølging for å unngå «tilbakefall» - noen kanskje i flere år, sier Persson.

– Utfordringen er jo at foreløpig er det ikke bevilget ekstraressurser i forbindelse med prosjektet. Men på sikt vil jo samfunnsøkonomien gå i pluss hvis disse gode resultatene fortsetter.

– I tillegg ser vi at også generelt forebyggende ungdomsarbeid, med blant annet aktiv megling og konflikthåndtering ute i skolene gir resultater, legger Persson til.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse